[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.1.1. Tiền lương
1.1.1.2. Các khoản trích theo lương
1.1.2. Bản chất và chức năng của tiền lương
1.1.3. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2. Khái quát chung về tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.1. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp
1.2.1.1. Hình thức lương theo thời gian
1.2.1.2. Hình thức lương theo sản phẩm
1.2.2. Các khoản trích theo lương
1.2.2.1. Bảo hiểm xã hội (BHXH)
1.2.2.2. Bảo hiểm y tế (BHYT)
1.2.2.3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ)
1.2.2.4. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
1.2.2.5. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
1.3. Nội dung kế toán tiền lương
1.3.1. Kế toán chi tiết tiền lương
1.3.1.1. Hạch toán số lượng lao động
1.3.1.2. Hạch toán thời gian lao động
1.3.1.3. Hạch toán kết quả lao động
1.3.1.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động
1.3.2. Kế toán tổng hợp tiền lương
1.3.2.1. Chứng từ sử dụng
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3.2.3. Sơ đồ kế toán
1.4. Nội dung kế toán các khoản trích theo lương
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Sơ đồ kế toán
1.5. Hình thức tổ chức sổ kế toán
1.5.1. Điều kiện áp dụng
1.5.2. Đặc điểm tổ chức sổ
1.5.3. Ưu, nhược điểm
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG ĐÔ
2.1. Khái quát chungvề công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Đông Đô
2.1.1. Thông tin chung về công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Đô
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Đô 21
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Đô
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán tiền lương tại Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Đô ....... 28
2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Đô
2.2.2. Nguyên tắc và phương pháp tính trả lương cho người lao động của Công ty
2.2.3. Hình thức thanh toán lương cho người lao động tại công ty
2.2.4. Kế toán chi tiết tiền lương
2.2.4.1. Kế toán tiền lươngtheo thời gian đơn giản
2.2.4.2. Kế toán tiền lương theo theo thời gian có thưởng
2.3. Thực trạng kế toán các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Đô
2.3.1. Cách tính các khoản trích theo lương tại công ty
2.3.1.1. Bảo hiểm xã hội (BHXH)
2.3.1.2. Bảo hiểm y tế (BHYT)
2.3.1.3. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
2.3.1.4. Kinh phí công đoàn (KPCĐ)
2.3.2. Kế toán chi tiết các khoản trích theo lương
2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG ĐÔ
3.1. Nhận xét chung về tổ chức kế toán tại công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Đô
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Nhận xét về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại và đầu tư Đông Đô
3.2.1. Ưu điểm
3.2.2. Nhược điểm
3.3. Một số giải pháp để hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
3.3.1. Định hướng của công tác tiền lương
3.3.2. Một số giải pháp cụ thể
3.3.2.1. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực
3.3.2.2. Trợ cấp Bảo hiểm xã hội
3.3.2.3. Theo dõi thời gian lao động
3.3.2.4. Mở sổ chi tiết theo dõi các TK334, TK338
3.3.2.5. Hoàn thiện chế độ thưởng cho người lao động
3.3.2.6. Sử dụng phần mềm hỗ trợ công tác hạch toán kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan