[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng cho vay đối với làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng cho vay đối với làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về làng nghề.
1.2. Cho vay đối với làng nghề của ngân hàng thương mại.
1.3. Mở rộng cho vay đối với làng nghề của ngân hàng thương mại.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH BẮC NINH
2.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.
2.2. Đôi nét về các làng nghề tại Bắc Ninh.
2.3. Thực trạng cho vay đối với làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh.
2.4. Đánh giá mở rộng cho vay đối với làng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH BẮC NINH
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh
3.2. Định hướng mở rộng cho vay đối với àng nghề tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh
3.3. Giải pháp mở rộng cho vay đối với làng làng nghề của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh.
3.4. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan