[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Thịnh

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Thịnh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại vốn
1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3. Hệ thống Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.1. Những nhân tố chủ quan
1.3.2. Những nhân tố khách quan:
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI THỊNH
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Thịnh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Thịnh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Thịnh
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản của công ty
2.3. Thực trạng hoạt động sử dụng vốn của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thái Thịnh
2.3.1. Thực trạng cơ cấu vốn
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn của công ty
2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Thịnh
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI THỊNH
3.1. Định hướnghoạt động của công ty trong thời gian tới
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty
3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả vốn cố định
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan