[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đường tròn trong dạy học toán ở trường phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Đường tròn trong dạy học toán ở trường phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. KHÁI NIỆM ĐƯỜNG TRÒN TRONG MỘT SỐ GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.1. Siêu cầu trong không gian Ơclit
1.1.1. Khái niệm siêu cầu
1.1.2. Phương trình siêu cầu trong không gian Ơclit
1.1.3. Các kiểu nhiệm vụ liên quan đến siêu cầu
1.2. Phương trình biểu diễn của đường tròn trong mặt phẳng
1.3. Đường tròn theo tiếp cận “góc định hướng”
1.4. Kết luận chương 1
Chương 2. KHÁI NIỆM ĐƯỜNG TRÒN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
2.1. Đường tròn trong SGK Toán lớp 5
2.2. Đường tròn trong SGK Toán lớp 6
2.3. Đường tròn trong SGK Toán lớp 9
2.3.1. Phân tích SGK Toán 9
2.3.2. Các kiểu nhiệm vụ toán học liên quan đến đường tròn trong SGK Toán 9
2.4. Đường tròn trong SGK Hình học lớp 10
2.4.1. Phân tích SGK Hình Học 10
2.4.2. Các tổ chức toán học liên quan đường tròn trong Hình học 10
2.5. Đường tròn trong lượng giác lớp 10 và vật lý lớp 10
2.5.1. Đường tròn trong lượng giác lớp 10
2.5.2. Đường tròn trong Vật lý 10.
2.6. Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM
3.1. Mục tiêu của chương
3.2. Đối tượng thực nghiệm và hình thức thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.3.1. Thực nghiệm 1
3.3.2. Thực nghiệm 2
3.4. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan