[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hàm số ngược trong dạy học Toán ở trường phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Hàm số ngược trong dạy học Toán ở trường phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. HÀM SỐ NGƯỢC TRONG GIÁO TRÌNH TOÁN ĐẠI HỌC
1.1. Khái niệm hàm số ngược ở một số giáo trình đại học
1.1.1. Khái niệm hàm số ngược trong tài liệu GT1 và GT2
1.1.2. Khái niệm hàm số ngược trong tài liệu TCC
1.2. Kết luận chương 1
Chương 2. HÀM SỐ NGƯỢC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN PHỔ THÔNG
2.1. Thời kì CLHN năm 2000
2.2. Thời kì hiện hành
2.3. Kết luận chương 2
Chương 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng và hình thức thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.3.1. Giới thiệu tình huống thực nghiệm
3.3.2. Dàn dựng kịch bản
3.4. Phân tích tiên nghiệm
3.4.1. Biến và các giá trị của biến
3.4.2. Các chiến lược và cái có thể quan sát được
3.4.3. Phân tích kịch bản
3.5. Phân tích hậu nghiệm
3.5.1. Tình huống 1
3.5.2. Tình huống 2
3.6. Kết luận
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan