[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kĩ năng ghi chép của học sinh THPT trong giờ đọc hiểu văn bản văn học

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kĩ năng ghi chép của học sinh THPT trong giờ đọc hiểu văn bản văn học
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NĂNG LỰC GHI CHÉP CỦA HỌC SINH THPT
1.1. Một số vấn đề lý luận về kĩ năng ghi chép của HS
1.1.1. Hoạt động ghi chép dưới góc nhìn của lý luận dạy học.
1.1.2. Kĩ năng ghi chép trong môn Ngữ văn
1.2. Thực trạng việc ghi chép bài của HS trong giờ đọc hiểu
1.2.1. Phân tích thực trạng dựa trên thực tế khảo sát
1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém kĩ năng ghi chép của HS
Kết luận chương 1
Chương 2. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GHI CHÉP CHO HS TRONG GIỜ ĐỌC HIỂU
2.1. Rèn luyện phương pháp ghi chép theo dàn ý
2.1.1. Phương pháp ghi chép theo dàn ý
2.1.2. Bài tập rèn luyện phương pháp ghi chép theo dàn ý
2.2. Phát triển kĩ năng ghi chép TM
2.2.1. Phương pháp ghi chép TM (Taking and Making)
2.2.2. Bài tập phát triển kĩ năng ghi chép TM
2.3. Rèn luyện kĩ năng ghi chép bằng sơ đồ tư duy
2.3.1. Ghi chép bằng sơ đồ tư duy
2.3.2. Bài tập rèn luyện kĩ năng ghi chép bằng sơ đồ tư duy
2.4. Một số lưu ý chung khi thực hiện các kĩ thuật ghi chép
2.4.1. Lưu ý đối với HS
2.4.2. Lưu ý đối với GV
Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM
3.1. Mục tiêu thực nghiệm
3.2. Yêu cầu thực nghiệm
3.3. Quy trình thực nghiệm
3.4. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm
3.5. Tiến hành thực nghiệm
3.5.1. Chuẩn bị
3.5.2. Giao bài tập cho HS chuẩn bị ở nhà
3.5.3. Tổ chức các tiết học thực nghiệm
3.5.4. Thu thập và xử lý kết quả thực nghiệm
3.6. Rút kinh nghiệm sau mỗi lần thực nghiệm
3.7. Nhận xét chung
KẾT LUẬN
DANH MỤC BÀI VIẾT ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan