[giaban]10.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]


[/kythuat]
[tomtat]
<<< Công phá lý thuyết hóa học THPT Quốc Gia 2015 (147 trang) 
Khám Phá Tư Duy Giải Nhanh Thần Tốc Hóa Học (291 trang)
MỤC LỤC
PHẦN 1: TƯ DUY SÁNG TẠO ĐỂ HIỂU BẢN CHẤT HÓA HỌC
A. Định luật bảo toàn nguyên tố (ĐLBTNT)
B. Định luật bảo toàn electron (ĐLBTE)
a. Bào toàn electron một nấc
b. Bào toàn electron nhiều nấc
c. Bào toàn electron có nhiều yếu tố gây nhiễu
C. Định luật bảo toàn điện tích (ĐLBTĐT)
D. Định luật bảo toàn khối lượng (ĐLBTKL)
PHẦN 2: LUYỆN TẬP KỸ NĂNG – KỸ XẢO GIẢI TOÁN BẰNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
PHẦN 3: NHỮNG CON ĐƯỜNG TƯ DUY GIẢI CÁC DẠNG TOÁN CỤ THỂ
1. Con đường tư duy – số 1 giải bài toán oxit kim loại tác dụng với muối
2. Con đường tư duy – số 2 giải bài toán oxit kim loại tác dụng với HCl, H2SO4 (loãng)
3. Con đường tư duy – số 3 giải bài toán kim loại tác dụng với HCl, H2SO4 (loãng)
4. Con đường tư duy – số 4 giải bài toán kim loại tác dụng với H2SO4 (đặc, nóng)
5. Con đường tư duy – số 5 bài toán hợp chất của kim loại tác dụng với H2SO4 (đặc, nóng)
6. Con đường tư duy – Số 6 bài toán về tốc độ phản ứng, hằng số Kc, pH
7. Con đường tư duy – Số 7 bài toán  sử dụng phương trình ion
8. Con đường tư duy – Số 8 bài toán khử oxit kim loại bằng (C, CO, H2)
9. Con đường tư duy – Số 9 bài toán CO2 – SO2 tác dụng với kiềm
>>> LỜI GIẢI CHI TIẾT VÀ ĐẦY SÁNG TẠO
>>> Công phá đề thi quốc gia môn Hóa
[/tomtat]

Bài viết liên quan