[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp thỏa đáng bảo mật vô tuyến với FPGA và ASIC (HV Công nghệ Bưu chính viễn thông)


[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp thỏa đáng bảo mật vô tuyến với FPGA và ASIC (HV Công nghệ Bưu chính viễn thông)
NỘI DUNG
1.      Giới thiệu chung về bảo mật vô tuyến
2.      Kiến trúc bảo mật mạng GSM
3.      Kiến trúc bảo mật mạng W-CDMA
4.      Ứng dụng FPGA trong bảo mật vô tuyến

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về 

[/tomtat]

Bài viết liên quan