[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ ở người lớn


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ ở người lớn
File tóm tắt Down tại đây
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
1. Đặt vấn đề
2. Tính cấp thiết của đề tài
3. Những đóng góp mới của luận án
4. Bố cục luận án
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế và cỡ mẫu nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm bệnh
2.2.3. Phương pháp điều trị phẫu thuật
2.2.4. Phương pháp đánh giá kết quả
Chương 3: KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm bệnh
3.2. Phân loại và dạng nang
3.3. Mô bệnh học
3.4. Phẫu thuật cắt nang
3.4.1. Viêm dính quanh nang
3.4.2. Kích thước nang đo trong lúc phẫu thuật
3.4.3. Tạo quai hỗng – hỗng tràng Roux-en-Y
3.4.4. Kiểu nối ống gan – hỗng tràng
3.4.5. Thời gian phẫu thuật
3.4.6. Phân tích mối tương quan
3.4.7. Những kết hợp trong nang OMC
3.4.8. Các biến dạng giải phẫu
3.4.9. Tai biến phẫu thuật
3.5. Theo dõi hậu phẫu
3.5.1. Phục hồi lưu thông ruột và ăn lại sau mổ
3.5.2. Biến chứng sớm
3.5.3. Thời gian nằm viện sau mổ
3.6. Kết quả sau xuất viện
3.6.1. Biến chứng muộn
3.6.2. Theo dõi và đánh giá kết quả
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm bệnh
4.1.1. Tuổi
4.1.2. Giới
4.2. Phân loại nang
4.3. Mô bệnh học
4.4. Phẫu thuật cắt nang
4.4.1. Kỹ thuật cắt nang
4.4.2. Phẫu tích nang khỏi cấu trúc xung quanh
4.4.3. Tạo miệng nối hỗng – hỗng tràng
4.4.4. Kiểu nối ống gan – hỗng tràng
4.4.5. Dẫn lưu ổ bụng
4.4.6. Thời gian phẫu thuật
4.4.7. Những kết hợp trong nang OMC
4.4.8. Các bất thường giải phẫu
4.4.9. Tai biến trong mổ và chuyển mổ mở
4.5. Theo dõi hậu phẫu
4.5.1. Phục hồi lưu thông ruột
4.5.2. Biến chứng sớm
4.5.3. Thời gian nằm viện sau mổ
4.6. Kết quả sau xuất viện
4.6.1. Biến chứng muộn và xử trí
4.6.2. Theo dõi sau mổ và đánh giá kết quả
KẾT LUẬN
1. Đánh giá tính an toàn của kỹ thuật cắt nang OMC thành một khối ở người lớn bằng dụng cụ cắt đốt đơn cực hoàn toàn bằng PTNS
2. Đánh giá kết quả sớm và trung hạn của phẫu thuật
KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan