[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khảo sát và tính toán hệ truyền động biến tần động cơ điện xoay chiều để điều khiển chuyển động máy công nghiệp


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khảo sát và tính toán hệ truyền động biến tần động cơ điện xoay chiều để điều khiển chuyển động máy công nghiệp
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẺ VÀ ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHỐI HỆ TRUYỀN ĐỘNG
1.1. Sơ đồ khối hệ truyền động
1.2. Chức năng và nhiệm vụ các khối trong sơ đồ
1.2.1. Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc
1.2.2. Giới thiệu biến tần MB420
1.2.3. Giới thiệu về PLC S7-300
1.3. Các mạch vòng phản hồi
1.3.1. Mạch vòng phản hồi tốc độ (encoder)
1.3.2. Mạch vòng phản hồi âm dòng điện
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT TÍNH TOÁN HỆ TRUYỀN ĐỘNG
2.1. Xây dựng hệ điều khiền vecter
2.1.1. Mô tả động cơ không đồng bộ ba pha
2.1.2. Quy đổi các đại lượng điện của động cơ … stator
2.1.3. Quy đổi các đại lượng của động cơ
2.1.4. Quy đổi các đại lượng điện của động cơ không đồng bộ
2.1.5. Sự biến đổi năng lượng và mômen điện từ
2.1.6. Xây dựng mô hình toán học cho động cơ không đồng bộ
2.1.7. Cơ sở để xây dựng hệ điều khiển vecter
2.2. Xây dựng hệ điều khiển số biến tần động cơ điện xoay chiều ba pha
2.3. Khảo sát ổn định hệ điều khiển số
2.3.1. Xây dựng hệ số truyền kín của các mạch vòng phản hồi
2.3.2. Xây dựng lsy thuyết khảo sát ổn định theo tiêu chí hệ số
2.4. Quá trình khảo sát cụ thể
2.4.1. Khảo sát ổn định mạch vòng dòng điện
2.4.2. Quá trình khảo sát ổn định mạch vòng tốc độ
2.5. Khảo sát chất lượng hệ truyền động
a. Sử dụng phần mềm Matlap simulink
1. Khảo sát chất lượng mạch vòng dòng điện
2. Khảo sát chất lượng mạch vòng tốc độ
b. Sử dụng phần mềm Pascal
1. Khảo sát chất lượng mạch vòng dòng điện
2. Khảo sát chất lương mạch vòng tốc độ
CHƯƠNG III: THÍ NGHIỆM
3.1. Giới thiệu thiết bị thí nghiệm
3.2. Nguyên lý làm việc
3.3. Thí nghiệm
3.3.1. Bài thí nghiệm 1 (khâu P)
3.3.2. Bài thí nghiệm 2 (khâu PI)
3.4. So sánh đánh giá kết quả thí nghiệm với tính toán
CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN - ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐIỀU KHIỂN BỞI PLC S7-300 CHO THANG MÁY
4.1. Công dụng của thang máy
4.1.1. Tình hình sử dụng thang máy ở Việt Nam
4.1.2. Phân loại và kí hiệu thang máy
4.1.3. Cấu tạo của thang máy
4.2. Chế độ làm việc của tải và yêu cầu của hệ truyền động điện dùng trong thang máy
4.2.1. Chế độ làm việc của tải
4.2.2. Các yêu cầu về truyền động điện
4.2.3. Các yêu cầu về năng suất, dừng chính xác, tiết kiệm năng lượng và AT
4.2.4. Sơ đồ mạch điện và nguyên lý làm việc
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan