[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế nhà máy sản xuất mì ăn liền


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế nhà máy sản xuất mì ăn liền
MỤC LỤC
Chương I: Mở Đầu
I. Giới thiệu chung về sản phẩm và vấn đề sản xuất mì ăn liền
II. Lập luận kinh tế kỹ thuật
Chương II: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy
I. Các nguyên tắc lựa chọn địa điểm để xây dựng nhà máy
II. Phương pháp và địa điểm được lựa chọn để xây dựng nhà máy
Chương III: Công nghệ sản xuất mì ăn liền
I. Nguyên liệu sản xuất
I.1. Nguyên liệu chính
I.2. Nguyên liệu phụ
I.3. Các chất phụ gia sử dụng
II. Sản phẩm mì ăn liền
III. Lựa chọn năng suất cho nhà máy
IV. Lựa chọn và mô tả quy trình công nghệ
V. Thuyết minh quy trình công nghệ
VI. Tính toán cân bằng vật chất nguyên liệu – sản phẩm
VII. Tính toán và lựa chọn thiết bị máy móc
Chương IV : Thiết kế mặt bằng nhà máy
I. Lập bảng diện tích và kích thước các công trình
II. Thiết kế bố trí mặt bằng nhà máy
III. Thuyết minh mặt bằng nhà máy
IV. Bố trí và thiết kế mặt bằng các phân xưởng sản xuất chính
V. Hệ thống cấp – thoát nước
V.1. Hệ thống cấp nước
V.2. Hệ thống xử lý nước thải
Chương V : Tính toán cung cấp năng lượng
PHẦN I : TÍNH NHIỆT – HƠI ĐỐT – DẦU FO
PHẦN II : VẤN ĐỀ CUNG CẤP ĐIỆN
Chương VI : Tính toán cấp nước
Chương VII: Tính kinh tế và nhân sự cho dự án
A. Vấn đề tổ chức nhân sự
I. Sơ đồ tổ chức
II. Dự kiến nhân sự
III. Nguồn nhân sự
B. Vấn đề kinh tế
I. Vốn quyết toán dự án
II. Tính tổng tiền lương
III. Tính tổng chi phí
IV. Dự tính giá thành – tính tổng thu
V. Tính hiệu quả kinh tế
Chương VIII : Vấn đề an toàn vệ sinh công nghiệp
I. An toàn lao động
II. Vệ sinh công nghiệp
III. Phòng chống cháy nổ
Kết luận
Phụ lục
Tài liệu tham khảo 
[/tomtat]

Bài viết liên quan