[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ ứng dụng cho quá trình ủ vật liệu từ


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ ứng dụng cho quá trình ủ vật liệu từ
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: YÊU CẦU CÔNG NGHỆ CỦA QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TRONG Ủ VẬT LIỆU TỪ
1.1. Khái quát chung về điều khiển nhiệt độ.
1.2. Ủ vật liệu từ, nghiên cứu Xây dựng hệ thống điều khiển nhiệt độ ứng dụng cho quá trình ủ vật liệu từ.
1.3. Thành lập phương trình truyền nhiệt
1.4. Điều kiện đầu và điều kiện biên
1.5. Khảo sát sự truyền nhiệt trong quá trình gia nhiệt bằng phương pháp giải tích
1.6. Tính toán trường nhiệt độ trong phôi bằng phương pháp số
1.7. Các yêu cầu công nghệ
1.7.1. Bài toán nung nhanh nhất
1.7.2. Bài toán nung ít ôxi hoá nhất
1.7.3. Bài toán nung chính xác nhất
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CỦA BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ
2.1. Xây dựng mô hình toán học cho đối tượng điều khiển
2.1.1. Các phương pháp xác định đặc tính động học của đối tượng
2.1.2. Giới thiệu lò điện trở trên quan điểm điều khiển
2.2. Xây dựng mô hình toán nhiệt độ trong phôi tấm
2.2.1. Đặt vấn đề
2.2.2. Mô hình phân bố nhiệt độ trong lò.
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÀ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
3.1. Các Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển PID và mờ.
3.1.1. Tổng quan về bộ điều khiển PID
3.1.2. Các bước xác định thông số của bộ điều khiển
3.1.3. Trường hợp biết trước mô hình toán học của đối tượng.
3.1.4. Trường hợp không biết trước mô hình toán học của đối tượng
3.1.5. Bộ điều khiển mờ
3.2. Tính toán  bộ điều khiển PID và bộ điều khiển mờ điều khiển nhiệt độ lò ủ vật liệu từ.
3.2.1. Thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển nhiệt độ cho lớp 2 khi chia phôi làm 3 lớp
3.2.2. Thiết kế bộ điều khiển mờ điểu khiển nhiệt độ cho lớp 2 khi chia phôi làm 3 lớp.
CHƯƠNG 4: THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TRONG LÒ ĐIỆN TRỞ
4.1 Sơ đồ hệ thống thí nghiệm lò điện trở trong PTN (Hình 4.1)
4.2. Mô tả thiết bị
4.2.1. Thiết bị đo
4.2.2. Bộ khuếch đại
4.2.3. Bộ điều khiển công suất
4.2.4. Giao tiếp với máy tính dùng Card NIDAQ USB- 6008
4.2.5. Ghép nối Matlab-Simulink dùng Data Acquistion Toolbox của Matlab.
4.2.6. Ghép nối Card NIDAQ USB-6008 với máy tính để nhận dạng hệ thống
KẾT LUẬN – ĐÁNH GIÁ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan