[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế, chế tạo thiết bị đo mô men xoắn trên trục quay


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế, chế tạo thiết bị đo mô men xoắn trên trục quay
MỤC LỤC
BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ ĐO MÔ MEN XOẮN TRÊN TRỤC QUAY
1. Giới thiệu về thiết bị đo mô men xoắn trên trục quay
2. Nguyên lý cơ bản đo mô men xoắn trên trục quay
3. Lựa chọn phương án thiết kế
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC QUAY
I. Phân tích yêu cầu bài toán:
1. Mục đích của đề tài
2 Lựa chọn kiểu trục quay
3. Phân tích bài toán
II. CẢM BIẾN BIẾN DẠNG (STRAIN GAUGE)
1. Cấu tạo strain gauge
2. Phân loại strain gauge
3. Thông số cơ bản và các đặc trưng của strain gauge
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO MÔ MEN XOẮN
I. Thiết kế trục chịu xoắn (trục quay)
1. Chức năng:
2. Tính toán thiết kế trục
3. Bản vẽ thiết kế trục quay
II. Nghiên cứu lựa chọn strain gauge
III. Ứng dụng mạch cầu Wheatstone trong việc biến đổi R của strain gauge thành điện áp
IV. Lựa chọn bộ khuyếch đại, bộ xử lý, nguồn và màn hình hiển thị
1. Lựa chọn bộ khuyếch đại
2. Lựa chọn hệ thống xử lý dữ liệu
3. Màn hình hiển thị
4. Nguồn cấp điện áp
V. Tiến hành dán strain gauge
1. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ
2. Các bước tiến hành dán strain gauge
CHƯƠNG 4. XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ BẰNG THỰC NGHIỆM
I. Thiết kế sơ đồ thí nghiệm
1. Mục đích:
2. Mô hình thí nghiệm
3. Thiết bị thí nghiệm
II. Kết quả thí nghiệm
1. Thí nghiệm khảo sát giá trị điện áp hiển thị khi đặt tải trọng đã biết.
2. Thí nghiệm đo mô men xoắn trên trục quay.
3. Đánh giá kết quả và nhận xét
4. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo
5. Một số hình ảnh của thiết bị
6. Chương trình cài đặt cho bộ xử lý ardunio
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan