[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu các hệ phương trình vi phân có trễ

[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu các hệ phương trình vi phân có trễ
MỤC LỤC
MỘT SỐ KÝ HIỆU
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ TOÁN HỌC
1.1. Bài toán ổn định và ổn định hóa.
1.2. Bài toán ổn định và ổn định hóa có trễ.
1.3. Bài toán điều khiển tối ưu.
1.4. Một số bổ đề bổ trợ.
Chương 2: BÀI TOÁN ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU
2.1. Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu cho hệ tuyến tính.
2.2. Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu hệ tuyến tính có trễ.
Chương 3: BÀI TOÁN ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO HỆ TUYẾN TÍNH CÓ ĐỘ TRỄ KHÔNG KHẢ VI
3.1. Bài toán đảm bảo giá trị điều khiển tối ưu cho hệ tuyến tính có độ trễ không khả vi.
3.2. Ví dụ.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan