[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác của Cao Duy Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác của Cao Duy Sơn
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC NHÀ VĂN CAO DUY SƠN TRONG DÒNG CHẢY CỦA VĂN HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM HIỆN - ĐƯƠNG ĐẠI
1.1. Một số vấn đề lí thuyết về bản sắc văn hóa dân tộc
1.1.1. Khái niệm bản sắc văn hóa dân tộc
1.1.2. Bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác văn học
1.2. Nhà văn Cao Duy Sơn trong nền văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện - đương đại
1.2.1. Vài nét về văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện – đương đại
1.2.1.1. Từ 1945 đến 1975
1.2.1.2. Từ 1975 đến nay
1.2.2. Nhà văn Cao Duy Sơn
1.2.2.1. Tiểu sử và con người
1.2.2.2. Sự nghiệp sáng tác của Cao Duy Sơn
Chương 2: NHỮNG MẠCH NGUỒN CẢM HỨNG MANG ĐẬM BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG SÁNG TÁC CỦA CAO DUY SƠN
2.1. Cảm hứng về thân phận con người, về tâm hồn và tính cách đồng bào dân tộc thiểu số
2.1.1. Con người với số phận bất hạnh
2.1.2. Con người dũng cảm, lạc quan, giàu sức sống
2.1.3. Con người trung thực, thủy chung, giàu lòng vị tha
2.2. Cảm hứng về những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
2.3. Cảm hứng trữ tình về thiên nhiên miền núi
2.3.1. Thiên nhiên mang đậm dấu ấn miền núi
2.3.2. Thiên nhiên gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của người dân miền núi
Chương 3: MỘT SỐ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG SÁNG TÁC CỦA CAO DUY SƠN
3.1. Nghệ thuật xây dựng nhân vật
3.1.1. Miêu tả ngoại hình
3.1.2. Miêu tả nội tâm
3.1.3. Xây dựng thế giới nhân vật phân cực thiện - ác
3.2. Nghệ thuật xây dựng cốt truyện
3.3. Nghệ thuật ngôn từ
3.3.1. Câu văn ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu
3.3.2. Sử dụng thành ngữ, tục ngữ giàu sắc thái địa phương
3.3.3. Đưa ngôn ngữ Tày vào tác phẩm văn chương
3.3.4. Vận dụng lối so sánh, liên tưởng, cách nói ước lượng, giàu hình ảnh
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan