[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên một số trạng thái rừng thứ sinh tại Vườn quốc gia Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên một số trạng thái rừng thứ sinh tại Vườn quốc gia Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Khái niệm và định nghĩa về tái sinh rừng
1.2. Các nghiên cứu về tái sinh rừng
1.2.1. Trên thế giới
1.2.2. Ở Việt Nam
Chương 2: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra
2.4.2. Xử lý số liệu
Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1. Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích
3.1.2. Địa hình
3.1.3. Địa chất và thổ nhưỡng
3.1.4. Khí hậu, thuỷ văn
3.1.5. Tài nguyên Rừng
3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2.1. Dân tộc, dân số và lao động
3.2.2. Thực trạng kinh tế
3.2.3. Cơ sở hạ tầng
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Hiện trạng thảm thực vật
4.1.1. Hệ thực vật
4.1.2. Thảm thực vật tự nhiên
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng cây tái sinh
4.2.1. Ảnh hưởng của địa hình
4.2.2. Ảnh hưởng của sự thoái hóa đất
4.2.3. Vai trò của động vật và ảnh hưởng của sự chăn thả
4.2.4. Tác động của con người và ảnh hưởng của hoạt động khai thác gỗ củi
4.3. Đặc điểm tổ thành loài cây tái sinh
4.3.1. Tổ thành loài cây tái sinh dưới tán rừng thứ sinh
4.3.2. Tổ thành loài cây tái sinh trong thảm cây bụi
4.3.3. Tổ thành loài cây tái sinh trong thảm cỏ
4.4. Nghiên cứu khả năng TSTN của một số loài cây
4.5. Qui luật phân bố cây tái sinh
4.5.1. Phân bố cây tái sinh theo chiều cao
4.5.2. Phân bố cây tái sinh trên mặt đất
4.6. Khả năng sinh trưởng phát triển của cây tái sinh
4.7. Đánh giá năng lực tái sinh của một số quần xã thực vật trong khu vực nghiên cứu
4.8. Đề xuất giải pháp lâm sinh, xúc tiến tái sinh
4.8.1. Những căn cứ đề xuất
4.8.2. Kỹ thuật xúc tiến tái sinh tự nhiên
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan