[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm và sự đáp ứng miễn dịch của gà, vịt đối với vaccine H5N1 tại tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm và sự đáp ứng miễn dịch của gà, vịt đối với vaccine H5N1 tại tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỆNH CÚM GIA CẦM
1.2. LỊCH SỬ BỆNH CÚM GIA CẦM
1.3. TÌNH HÌNH DỊCH CÚM GIA CẦM TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1.3.1. Tình hình dịch cúm gia cầm trên thế giới
1.3.2. Tình hình dịch cúm gia cầm ở Việt Nam
1.4. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VIRUS CÚM TYP A
1.4.1. Đặc điểm cấu trúc chung của virus thuộc họ Orthomyxoviridae
1.4.2. Đặc điểm hình thái, cấu trúc của virus cúm typ A
1.4.3. Đặc tính kháng nguyên của virus cúm typ A
1.4.4. Thành phần hóa học của virut
1.4.5. Quá trình nhân lên và tác động gây bệnh của virus
1.4.6. Độc lực của virus
1.4.7. Danh pháp
1.4.8. Phân loại virus
1.4.9. Nuôi cấy và lưu giữ virus cúm gà
1.4.10. Miễn dịch chống bệnh cúm gia cầm
1.5. DỊCH TỄ HỌC BỆNH CÚM GIA CẦM
1.5.1. Phân bố dịch
1.5.2. Động vật cảm nhiễm
1.5.3. Động vật mang virus
1.5.4. Sự truyền lây
1.5.5. Sức đề kháng của virus cúm
1.5.6. Mùa vụ phát bệnh
1.6. TRIỆU CHỨNG, BỆNH TÍCH CỦA BỆNH CÚM GIA CẦM
1.6.1. Triệu chứng lâm sàng của bệnh cúm gia cầm
1.6.2. Bệnh tích đại thể của bệnh cúm gia cầm
1.6.3. Bệnh tích vi thể
1.7. CHẨN ĐOÁN BỆNH
1.8. KIỂM SOÁT BỆNH
1.9. VACCINE PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM
1.10. NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VỀ BỆNH CÚM GIA CẦM
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tượng
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
2.1.3. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.2.1. Thực trạng chăn nuôi gia cầm tại tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh cúm gia cầm
2.2.3. Sự đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch của đàn gà, đàn vịt được tiêm vaccine H5N1 năm 2011
2.3. NGUYÊN LIỆU NGHIÊN CỨU
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1. Phương pháp xử lý mẫu
2.4.2. Phương pháp phát hiện kháng nguyên
2.4.3. Xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH CÚM GIA CẦM Ở TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1.1. Tình hình bệnh cúm gia cầm từ năm 2008 đến nay
3.1.2. Biến động tỷ lệ bệnh cúm gia cầm theo mùa
3.1.3. Biến động tỷ lệ bệnh cúm gia cầm theo loại gia cầm
3.1.4. Biến động tỷ lệ mắc bệnh theo phương thức chăn nuôi
3.1.5. Biến động tỷ lệ mắc bệnh cúm theo quy mô đàn gia cầm
3.2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VÀ ĐỘ DÀI MIỄN DỊCH CỦA ĐÀN GÀ, VỊT ĐƯỢC TIÊM VACCINE CÚM H5N1
3.2.1. Kết quả tiêm phòng vaccine cúm cho đàn gia cầm của tỉnh Thái Nguyên năm 2010 và 2011
3.2.2. Kết quả giám sát lâm sàng trên đàn gia cầm sau khi tiêm phòng vaccine
3.2.3. Giám sát huyết thanh học của đàn gà sau khi được tiêm phòng vaccine
3.2.4. Khảo sát đáp ứng miễn dịch và độ dài miễn dịch của vịt được tiêm vaccine H5N1 Trung Quốc tại Thái Nguyên năm 2011
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan