[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp xấp xỉ biên xác định nghiệm gần đúng của phương trình Laplace với điều kiện biên kì dị

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp xấp xỉ biên xác định nghiệm gần đúng của phương trình Laplace với điều kiện biên kì dị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.1. Các kiến thức cơ bản về các không gian hàm
1.2. Khái niệm nghiệm đối với phương trình Elliptic cấp hai
1.3. Phương pháp biến phân xây dựng gần đúng nghiệm yếu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ BIÊN ĐẶT BIỆT (BAMs) ĐỐI VỚI BÀI TOÁN BIÊN CÓ BIÊN KÌ DỊ
2.1. Cơ sở của phương pháp
2.2. Các phương pháp xấp xỉ biên (BAMs)
2.3. Ứng dụng của phương pháp BAMs cho bài toán Motz
2.4. Đánh giá sai số
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP CHIA MIỀN GIẢI BÀI TOÁN BIÊN HỖN HỢP MẠNH
3.1. Cơ sở phương pháp
3.2. Sự hội tụ của phương pháp
3.3. Ứng dụng của phương pháp chia miền đối với bài toán Motz
3.4. Mở rộng phương pháp chia miền trong trườn hợp tổng quát
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan