[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổ chức dạy học một số kiến thức chương Dòng điện xoay chiều (Vật Lí 12 - nâng cao) theo hướng phân hóa góp phần nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức của HS trường trung học Phổ thông dân tộc nội trú

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổ chức dạy học một số kiến thức chương Dòng điện xoay chiều (Vật Lí 12 - nâng cao) theo hướng phân hóa góp phần nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức của HS trường trung học Phổ thông dân tộc nội trú
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÂN HÓA GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NẮM VỮNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT DTNT
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Dạy học phân hóa
1.3. Vấn đề lựa chọn và phối hợp các phương pháp, biện pháp tổ chức dạy học trong dạy học vật lí theo hướng phân hóa
1.4. Nghiên cứu thực tế dạy học vật lí ở trường THPT DTNT
1.5. Quy trình dạy học phân hóa
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT LÍ 12 – NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÂN HÓA DẠY HỌC
2.1. Cấu trúc, vai trò và các mục tiêu dạy học chương “dòng điện xoay chiều” (vật lí 12 – nâng cao)
2.2. Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương “dòng điện xoay chiều” theo hướng phân hóa dạy học
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
3.2. Đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.3. Khống chế tác động ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm sư phạm
3.4. Chuẩn bị cho thực nghiệm sư phạm
3.5. Giáo viên cộng tác thực nghiệm sư phạm
3.6. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.7. Tiến hành thực nghiệm sư phạm
3.8. Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm
KẾT LUẬN CHƯƠNG III
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan