[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1:  BÀI TOÁN TỐI ƯU
1.1. Kiến thức chuẩn bị.
1.2. Phát biểu bài toán tối ưu.
1.3. Một số ví dụ điển hình về bài toán tối ưu.
1.4. Sự tồn tại nghiệm tối ưu.
1.5. Điều kiện tối ưu.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU
2.1. Toán tử chiếu lên tập lồi đóng.
2.2. Một thuật toán chiếu giải bài toán tối ưu.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan