[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược phát triển công ty dược Sài Gòn đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược phát triển công ty dược Sài Gòn đến năm 2020
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH DƯỢC PHẨM
1.1. Khái niệm chiến lược:
1.2. Hoạch định quy trình chiến lược:
1.2.1. Mô hình PEST:
1.2.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài:
1.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong:
1.2.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh:
1.2.5. Phân tích mô hình SWOT:
1.2.6. Ma trận hoạch định chiến lược có khả năng định lượng QSPM:
1.3. Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược trong việc phát triển công ty dược Sài Gòn:
CHƯƠNG 2 HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY DƯỢC SÀI GÒN 2008 – 2011
2.1. Tổng quan về Công ty dược Sài Gòn - Sapharco:
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển:
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và sơ đồ bộ máy tổ chức:
2.1.3. Nguồn nhân lực:
2.1.4. Tình hình tài chính:
2.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của SPC:
2.3. Kết luận:
2.4. Phân tích môi trường bên ngoài - P.E.S.T:
2.4.1. Thể chế chính trị - pháp luật:
2.4.2. Kinh tế:
2.4.2.1. Tình hình kinh tế vĩ mô:
2.4.2.2. Tình hình thị trường Dược phẩm:
2.4.3. Xã hội:
2.4.4. Sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực dược phẩm:
2.4.5. Ma trận đánh giá các yêu tố bên ngoài:
2.5. Phân tích môi trường cạnh tranh:
2.5.1. Công ty CP Dược Hậu Giang:
2.5.1.1. Tổng quan công ty:
2.5.1.2. Chiến lược phát triển của Công ty Dược Hậu Giang:
2.5.1.3. Phân tích mô hình SWOT của Dược Hậu Giang:
2.5.2. Công ty CP Dược phẩm Imexpharm:
2.5.2.1. Tổng quan công ty:
2.5.2.2. Chiến lược phát triển của Imexpharm:
2.5.2.3. Phân tích mô hình SWOT của Imexpharm:
2.5.3. Đối thủ tiềm ẩn trong lĩnh vực dược phẩm:
2.5.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh:
CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN & ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY DƯỢC SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2020
3.1. Chiến lược phát triển của Công ty Dược Sài Gòn đến năm 2020:
3.1.1. Tầm nhìn và sứ mệnh của Sapharco:
3.1.2. Chiến lược phát triển dựa trên phân tích SWOT:
3.1.3. Sử dụng ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp:
3.1.4. Lựa chọn chiến lược:
3.1.5. Kết luận:
3.2. Một số giải pháp hỗ trợ việc thực thi chiến lược phát triển của công ty Dược Sài Gòn:
3.2.1. Xây dựng bản đồ chiến lược cấp tổ chức:
3.2.2. Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng – Balance Score Card BSC:
3.3. Một số đề xuất thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường:
3.3.1. Cải tiến mô hình nhà thuốc bán lẻ SPG Pharmacy:
3.3.1.1. Mô hình SPG pharmacy hiện tại:
3.3.1.2. Đề xuất mô hình SPG pharmacy tương lai:
3.3.2. Phát triển sản phẩm tự doanh mang thương hiệu Sapharco:
3.3.3. Đầu tư phát triển trung tâm phân phối từ Tổng kho quận 9:
3.4. Một số đề xuất thực hiện chiến lược kết hợp về phía trước:
3.4.1. Tăng cường thực hiện sáp nhập và chuyển đổi đại lý:
3.4.2. Thu hút đầu tư hợp tác từ các đối tác:
3.5. Một số đề xuất thực hiện chiến lược thu hẹp bớt hoạt động:
3.5.1. Cắt giảm tồn kho:
3.5.2. Ứng dụng Mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng SCOR:
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan