[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm tiểu thuyết Trịnh Thanh Long (qua hai tiểu thuyết Ma làng va Đồng lành đom đóm)

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm tiểu thuyết Trịnh Thanh Long (qua hai tiểu thuyết Ma làng va Đồng lành đom đóm)
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương I: TIỂU THUYẾT TRỊNH THANH PHONG TRONG BỘ PHẬN TIỂU THUYẾT VIỆT NAM VỀ ĐỀ TÀI NÔNG THÔN SAU ĐỔI MỚI 1986
1.1. Trịnh Thanh Phong cuộc đời và sự nghiệp sáng tác
1.1.1. Tiểu sử nhà văn
1.1.2. Sự nghiệp sáng tác
1.2. Tiểu thuyết Trịnh Thanh Phong trong bộ phận tiểu thuyết Việt Nam về đề tài nông thôn sau đổi mới 1986
1.2.1. Diện mạo chung
1.2.2. Những điểm tương đồng
1.2.3. Những điểm khác biệt
Chương II: BỨC TRANH HIỆN THỰC VÀ CON NGƯỜI NÔNG THÔN TRONG TIỂU THUYẾT TRỊNH THANH PHONG
2.1. Quan niệm nghệ thuật về cuộc sống và con người trong tiểu thuyết Trịnh Thanh Phong
2.1.1. Con người cá nhân trong cảm hứng bi kịch và cảm thương
2.1.2. Con người lí tưởng trong cảm hứng ngợi ca
2.1.3. Con người cá nhân trong cảm hứng tâm linh
2.2. Bức tranh hiện thực nông thôn Việt Nam với 2 gam màu sáng tối
2.3. Hình tượng người nông dân Việt Nam trong cảm hứng thế sự - đời tư
3.2.1. Nhân vật người nông dân xuất hiện với tâm thế con người tự ý thức
3.2.2. Sự khám phá con người đời tư từ cái nhìn đa chiều và nhân bản
Chương III: MỘT SỐ PHƯƠNG DIỆN TRONG NGHỆ THUẬT TỰ SỰ CỦA TIỂU THUYẾT TRỊNH THANH PHONG
3.1. Cốt truyện đơn tuyến
3.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật
3.2.1. Xây dựng nhân vật qua ngoại hình và trang phục
3.2.2. Xây dựng nhân vật qua hành động và tâm lý
3.2.3. Xây dựng nhân vật qua miêu tả hành trình số phận
3.3. Ngôn ngữ và giọng điệu nhân vật
3.3.1. Ngôn ngữ đối thoại mang tính khẩu ngữ của người nông dân
3.3.2. Ngôn ngữ độc thoại
3.3.3. Các kiểu giọng điệu trần thuật
3.3.3.1. Giọng điệu cảm thương
3.3.3.2. Giọng điệu trào phúng
3.3.3.3. Giọng điệu ngợi ca
PHẦN KẾT LUẬN

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan