[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống thông tin di động GMS và giải pháp nâng cấp mạng lên 3G

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống thông tin di động GMS và giải pháp nâng cấp mạng lên 3G
MỤC LỤC
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
1.1 Những yếu tố cơ bản thực hiện thông tin di động
1.1.1. Công nghệ cơ bản
1.1.2. Chức năng cơ bản
1.2. Lịch sử của thông tin di động
1.2.1. Tính tự nhiên của thông tin di động:
1.2.2. Nguồn gốc của thông tin di động hiện đại
1.3. Sự phát triển của hệ thống thông tin tế bào, vô tuyến và cá nhân)
1.4. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ nhất(1G)
1.5. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ hai(2G)
1.6. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba (3G)
1.6.1. Những mục tiêu chưa thực hiện của hệ thống thông tin di động số thế hệ thứ hai:
1.6.2. Những mục tiêu cơ bản cần thực hiện của hệ thống thông tin di động số thế hệ thứ ba
1.7. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ tư(4G)
Chương 2 CẤU TRÚC TỔ CHỨC MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM
2.1. Giới thiệu hệ thống thông tin di động GSM
2.1.1. Hệ thống thông tin di động toàn cầu (GSM)
2.1.2. Băng tần sử dụng trong GSM
2.1.3. Phương pháp truy nhập trong thông tin di động
2.2. Cấu trúc và các giao diện của hệ thống GSM
2.2.1. Cấu trúc của hệ thống GSM
2.2.2. Các giao diện của hệ thống GSM
2.3. Giao diện vô tuyến UM
2.3.1. Tổ chức các kênh vô tuyến
2.3.2. Các loại kênh Logic
2.3.3. Mã hoá kênh và điều chế
2.3.4. Tổ chức khung trong GSM
2.3.5. Truyền các kênh Logic trên các kênh vật lý
2.4. Quá trình xử lý các tín hiệu số và biến đổi vào sóng vô tuyến
2.5. Sử dụng lại tần số trong GSM
2.6. Phân cấp vùng phục vụ trong GSM
2.7. Chu trình cuộc gọi trong GSM
2.7.1. Trạm di động thực hiện cuộc gọi
2.7.2. MS nhận cuộc gọi
2.8. Dịch vụ số liệu trong mạng GSM
2.9. Bảo mật trong mạng GSM
2.9.1. Đánh số nhận dạng thuê bao và các vùng mạng
2.9.2. Nhận thực thuê bao
Chương 3 MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM CỦA VINAPHONE
3.1. Giới thiệu hệ thống thông tin di động 2.5G
3.2. Tổng quan cấu trúc mạng 2.5G của Vinaphone
3.3. Hiện trạng mạng điện thoại di động của Vinaphone trong giai đoạn chuẩn bị lên 3G
3.4. Hệ thống HSCSD
3.4.1. Giới thiệu hệ thống HSCSD
3.4.2. Cấu trúc hệ thống HSCSD
3.5. Hệ thống GPRS
3.5.1. Khái niệm mạng GPRS
3.5.2. Cấu trúc mạng GPRS
3.5.3. Giao diện và giao thức trong mạng GPRS
3.5.4. Cấu trúc đa khung của giao diện vô tuyến GPRS
3.6. Giao thức ứng dụng vô tuyến (WAP)
Chương 4 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN LÊN 3G CỦA VINAPHONE
4.1. Một số yêu cầu cơ bản đối với công nghệ 3G
4.1.1. Yêu cầu chủ yếu đối với mạng
4.1.2. Yêu cầu đối với đầu cuối 3G
4.2. Xu hướng phát triển mạng lõi
4.3. Tình hình triển khai công nghệ 3G trên thế giới
4.4. Đánh giá lựa chọn tiêu chuẩn giao diện vô tuyến cho mạng 3G của Vinaphone
4.5. Đề xuất công nghệ 3G cho mạng Vinaphone
4.5.1. Đề xuất công nghệ WCDMA cho mạng truy cập
4.5.2. Đề xuất công nghệ mạng lõi UMTS theo phiên bản R4
4.6. Giới thiệu hệ thống WCDMA
4.7. Mô hình tham khảo mạng WCDMA
4.7.1. Cấu trúc mạng cơ sở WCDMA trong 3GPP 1999
4.7.2. Kiến trúc mạng phân bố của 3GPP phát hành 4
4.7.3. Kiến trúc mạng đa phương tiện IP của 3GPP
4.7.4. Kiến trúc mạng di động toàn IP phát hành năm 2000
4.8. Các kỹ thuật xử lý và truyền dẫn số trong hệ thống WCDMA
4.8.1. Sơ đồ khối của một thiết bị thu phát vô tuyến số trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba:
4.8.2. Mã hoá kiểm soát lỗi và đan xen.
4.8.3. Đa truy nhập phân chia theo mã trải phổ chuỗi trực tiếp (DS-CDMA).
4.8.4. Điều khiển công suất và chuyển giao.
4.9. Cấu trúc hệ thống WCDMA
4.9.1. Cấu trúc tổng quát
4.9.2. Các phần tử cơ bản của mạng W-CDMA UMTS và các giao diện
4.9.3. Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS, UTRAN
4.10. Giao diện vô tuyến
4.11. Lớp vật lý của W-CDMA
4.11.1. Mở đầu.
4.11.2. Trải phổ và ngẫu nhiên hoá ở các kênh vật lý.
4.11.3. Các mã định kênh.
4.11.4. Các kênh vật lý đường lên và đường xuống
4.12. Hoạt động của các kênh vật lý

4.13. Thiết lập một cuộc gọi trong W - CDMA UMTS
[/tomtat]

Bài viết liên quan