[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống quan niệm thơ thời thơ mới (1932 - 1945)

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống quan niệm thơ thời thơ mới (1932 - 1945)
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUAN NIỆM VỀ THƠ CỦA THƠ MỚI
1. Giới thuyết về Thơ Mới và khái niệm “Hệ thống quan niệm về thơ thời Thơ Mới”.
1.1. Giới thuyết về Thơ Mới.
1.2. Về khái niệm “Hệ thống quan niệm thơ thời Thơ Mới”.
2. Quá trình hình thành và phát triển những quan niệm về thơ của Thơ Mới
2.1. Cuộc tranh luận Thơ cũ – Thơ mới.
2.2. Từng bước hoàn chỉnh và mở rộng hệ thống quan niệm về một mô hình thơ ca mới.
2.2.1. Vận động và hoàn chỉnh
2.2.2. Mở rộng và cách tân.
2.3. Tổng kết Thơ Mới từ góc độ hệ thống quan niệm thơ và thành tựu thơ ca: cuốn Thi nhân Việt Nam.
2.3.1. Tổng kết chung về thành tựu Thơ Mới
2.3.2. Tổng kết về hệ thống quan niệm thơ.
Chương 2: QUAN NIỆM VỀ BẢN CHẤT CỦA THI CA VÀ SỨ MỆNH CỦA THI SĨ
1. Bản chất của thi ca
1.1. Thi ca là gì? Định nghĩa về thi ca - Đặc trưng của thi ca.
1.1.1. Thơ là tiếng nói của lòng.
1.1.2. Thơ là một cái Đạo, “Đạo làm thơ”
1.1.3. “Thơ là những lời nói êm đẹp có vần”
1.2. Chức năng của thi ca
1.2.1. Thơ nói tình
1.2.2. Thơ ghi lại sự sống, cuộc đời
1.2.3. Thơ có công dụng giáo hoá
1.2.4. Thơ đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người
2. Vai trò của nhà thơ - chân dung người thi sĩ
2.1. Nhà thơ của xúc cảm cá nhân, hưởng thụ vẻ đẹp cuộc sống.
2.2. Nhà thơ của tranh đấu, dấn thân
2.3. Nhà thơ thoát tục, điên dại
2.4. Nhà thơ - người tôn thờ cái đẹp.
Chương 3: CÁC PHƯƠNG DIỆN LUẬT THƠ VÀ HÌNH THỨC THƠ
1. Các phương diện của luật thơ
1.1. Vài nét về luật thơ cũ.
1.1.1 Nguyên tắc về vần điệu
1.1.2. Nguyên tắc về thể thơ
1.2. Về luật Thơ Mới.
1.2.1. Khái quát về luật Thơ Mới
1.2.2. Những nguyên tắc sáng tạo của luật Thơ Mới
2. Các phương diện hình thức thơ.
2.1. Một số yêu cầu về hình thức của Thơ Mới.
2.1.1. Yêu cầu chung.
2.1.2. Yêu cầu về ngôn ngữ thơ.
2.2. Một số quan điểm phân loại thơ
2.2.1 Phân loại dựa vào tiêu chí cảm hứng sáng tác và nội dung.
2.2.2 Phân loại và nhận dạng các “thể” mới trong thơ.
2.2.3. Phân loại dựa vào tiêu chí khuynh hướng sáng tác
PHẦN KẾT LUẬN

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan