[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát phân bố công suất trong hệ thống điện có đường dây HVDC

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát phân bố công suất trong hệ thống điện có đường dây HVDC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ TRUYỀN TẢI ĐIỆN HVDC
1.1 Lịch sử phát triển công nghệ truyền tải điện một chiều
1.2 Thành tựu mới đạt được của công nghệ truyền tải điện
1.3 Cấu hình hệ thống HVDC
1.3.1 Kết nối đơn cực
1.3.2 Kết nối lưỡng cực
1.3.3 Kết nối đồng cực
1.4 Các phần tử chính trong hệ thống HVDC
1.4.1 Bộ biến đổi
1.4.2 Cuộn kháng nắn dòng
1.4.3 Bộ lọc họa tần
1.4.4 Nguồn cung cấp công suất phản kháng
1.4.5 Điện cực
1.4.6 Đường dây một chiều
1.4.7 Máy cắt điện AC
1.4.8 Hệ thống làm mát van
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG HVDC
2.1 Phân tích hoạt động bộ biến đổi
2.1.1 Mạch cầu 3 pha toàn sóng
2.1.2 Hoạt động của bộ biến đổi khi bỏ qua ảnh hưởng của cảm kháng nguồn
2.1.3 Mối quan hệ giữa dòng điện và pha
2.1.4 Ảnh hưởng của góc chồng chập chuyển mạch
2.1.5 Chế độ chỉnh lưu
2.1.6 Chế độ nghịch lưu
2.1.7 Mối quan hệ giữa các đại lượng một chiều và xoay chiều
2.1.8 Công suất của máy biến áp biến đổi
2.2 Bộ biến đổi nhiều cầu
2.3 Mô hình hóa hệ thống HVDC
2.3.1 Chế độ vận hành 1
2.3.2 Chế độ vận hành 2
2.3.3 Chế độ vận hành 3
2.4 Những tác động ảnh hưởng lẫn nhau của hệ thống AC/DC
2.4.1 Tỉ số ngắn mạch hệ thống
2.4.2 Công suất phản kháng và cường độ của hệ thống AC
2.4.3 Những vấn đề của hệ thống có giá trị ESRC nhỏ
CHƯƠNG 3: SO SÁNH GIỮA TRUYỀN TẢI ĐIỆN HVDC VÀ HVAC
3.1 Ảnh hưởng của công suất và khoảng cách truyền tải
3.1.1 Ảnh hưởng của công suất truyền tải
3.1.2 Ảnh hưởng của khoảng cách truyền tải
3.2 Ảnh hưởng của các yếu tố khác
3.2.1 Điện trường và vầng quang điện
3.2.2 Thiết kế cách điện
3.2.3 Ảnh hưởng của độ cao
3.2.4 Tải trọng đường dây
3.2.5 Hành lang tuyến
3.3 So sánh tính kinh tế giữa truyền tải AC và truyền tải DC
3.3.1 Chi phí đầu tư của hệ thống HVDC
3.3.2 Phân tích chi tiết với chi phí đầu tư cho hệ thống HVDC
3.3.3 Chi phí vận hành của hệ thống HVDC
3.3.4 Kết luận
3.4 Hiệu quả về mặt kỹ thuật của truyền tải DC
3.4.1 Hệ thống HVDC không bị giới hạn công suất hay khoảng cách truyền tải do điều kiện ổn định
3.4.2 Hiệu quả truyền tải của đường dây DC cao hơn đường dây AC
3.4.3 Hệ thống HVDC điều khiển hoàn toàn lượng công suất truyền tải
3.4.4 Dùng HVDC làm đường dây liên lạc hệ thống
3.4.5 Đường dây DC không bị ảnh hưởng bởi tần số của hệ thống
3.4.6 Khả năng hòa mạng lên lưới rất nhanh
3.4.7 Độ tin cậy của truyền tải điện HVDC rất cao
3.4.8 Có khả năng mở rộng và phát triển thuận tiện
3.4.9 Việc nghiên cứu và áp dụng hệ thống HVDC nhiều trạm dừng sẽ đem lại bước đột phá trong hệ thống điện
CHƯƠNG 4: PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI
4.1 Phân bố công suất trong hệ thống HVAC
4.1.1 Các phương trình mạng cơ bản
4.1.2 Phương pháp phân bố công suất Newton – Raphson
4.2 Phân bố công suất khi có HVDC
4.3 Bài toán giao tiếp AC/DC khi chưa có bù hai đầu HVDC
4.3.1 Kết quả tính toán ban đầu
4.3.2 Kết quả tính toán ban đầu chạy trên chương trình Matlab
4.3.3 Tính toán bài toán giao tiếp AC/DC
4.3.4 Thực hiện bài toán giao tiếp với chương trình Matlab
4.4 Bài toán giao tiếp DC/AC khi có bù 2 đầu HVDC
4.4.1 Bài toán được tiến hành tính toán từ phía đầu nghịch lưu
4.4.2 Bài toán tính phía chỉnh lưu sau khi có kết quả từ phía nghịch lưu
4.5 Phân bố công suất trong hệ thống điện AC 5 nút khi chưa có HVDC
4.5.1 Số liệu mạng điện
4.5.2 Phân bố công suất mạng điện khi chưa có HVDC
4.6 Phân bố công suất trong hệ thống điện AC 5 nút khi có HVDC
4.6.1 Số liệu đường dây HVDC và các trị số ban đầu
4.6.2 Quá trình tính lặp để giao tiếp giữa hệ thống AC và đường dây HVDC
4.6.3 Kết quả khảo sát đường dây HVDC sau khi bài toán giao tiếp được hội tụ
4.6.4 Số liệu mạng điện khi thay đường dây 34 bằng đường dây HVDC
4.6.5 Tính phụ tải tổng hợp tương đương trong hệ thống AC tại các nút có nối với đường dây HVDC
4.6.6 Kết quả phân bố công suất trong hệ thống AC
4.6.7 Kết luận
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan