[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát và thiết kế thiết bị bù công suất phản kháng tĩnh cho trạm truyền tải điện 220kV

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát và thiết kế thiết bị bù công suất phản kháng tĩnh cho trạm truyền tải điện 220kV
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÙ CÔNG SUẤT TRONG LƯỚI ĐIỆN
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Khái niệm hệ thống điện và phụ tải điện
1.2.1. Hệ thống điện
1.2.2. Phụ tải điện
1.3. Chế độ làm việc và cân bằng công suất trong hệ thống điện
1.3.1. Chế độ làm việc
1.3.2. Cân bằng công suất tác dụng và công suất phản kháng
1.4. Tổn thất điên áp trên đường dây truyền tải điện
1.4.1. Tổn thất điện áp tính theo dòng điện, vectơ điện áp
1.4.2. Tính toán tổn thất điện áp theo công suất
1.5. Khái niệm chung về điều chỉnh điện áp
1.5.1. Ảnh hưởng của điện áp đến hoạt động của hệ thống điện
1.5.2. Nhiệm vụ của điều chỉnh điện áp
1.5.3. Quan hệ giữa công suất phản kháng và điện áp
1.6. Tổng quan về bù công suất phản kháng khi truyền tải
1.6.1. Công suất phản kháng trên đường dây truyền tải
1.6.2. Bù công suất phản kháng trên đường dây truyền tải
1.7. Bù dọc và bù ngang đường dây
1.7.1. Bù dọc
1.7.2. Bù ngang
CHƯƠNG 2: CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ BÙ TĨNH CÓ ĐIỀU KHIỂN SVC
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị bù tính SVC
2.2.1. Cấu tạo chung
2.2.2. Nguyên lý hoạt động
2.2.3. Đặc tính tĩnh V-I của SVC
2.3. Kháng điều chỉnh bằng Thyristor TCR (Thyristor Controlled Reactor)
2.3.1 Sơ đồ nguyên lý
2.3.2. Đặc tính làm việc của TCR
2.4. Thiết bị bù tĩnh FC-TCR (Fix capacitor and Thyristor control reactor)
2.4.1. Sơ đồ nguyên lý
2.4.2. Đặc tính làm việc
2.5. Tụ đóng mở bằng Thyristor TSC (Thyristor Switched Capacitor)
2.5.1. Sơ đồ nguyên lý
2.5.2. Nguyên lý hoạt động của TSC
2.6. Một số ứng dụng của SVC trong hệ thống điện
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG BÙ CÔNG SUẤT 100MVAr CHO HỆ THỐNG ĐIỆN
3.1.Chọn sơ đồ mạch lực SVC
3.1.1. Sơ đồ mắc kiểu hình sao
3.1.2. Sơ đồ mắc kiểu hình tam giác
3.2. Tính toán thông số của SVC
3.2.1. Tính toán thông số cuộn kháng L của TCR
3.2.2. Tính toán thông số bộ lọc
3.2.3. Tính toán giá trị bộ tụ điện C
3.2.4. Tính toán thông số của thyristor
3.2.5. Tính toan bảo vệ thyristor
3.3. Thiết kế hệ thống điều khiển
3.3.1. Khối lượng đo
3.3.2. Khối điều khiển điện áp
3.3.3. Khối tính toán góc mở Thyristor
3.3.4 Khối phát xung điều khiển
3.3.5. Tín hiệu điều khiển bổ sung
CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN MÔ PHỎNG HỆ THỐNG VỚI CÔNG CỤ MATLAB SIMULINK
4.1.Mô hình bài toán cần mô phỏng
4.2. Sơ đồ mô phỏng trong simulin k
4.2.1. Sơ đồ mạch công suất
4.2.2. Sơ đồ mạch điều khiển
4.3. Kết quả mô phỏng khi dùng bộ PI thông thường
4.3.1. Kết quả mô phỏng trường hợp 1
4.3.2. Kết quả mô phỏng trường hợp 2
4.3.3. Kết quả mô phỏng trường hợp 3
4.4. Sử dụng luật mờ để nâng cao chất lượng điều khiển SVC
4.4.1. Đặt vấn đề
4.4.2. Cơ sở thuật toán điều khiển
4.4.3. Thiết kế bộ điều khiển mờ và luật mờ
4.4.4. Kết quả mô phỏng so sánh bộ PI thường và điều khiển mờ

KÊT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan