[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế e-book hỗ trợ dạy và học chương Liên kết hoá học chương trình trung học phổ thông chuyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế e-book hỗ trợ dạy và học chương Liên kết hoá học chương trình trung học phổ thông chuyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1.Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số vấn đề về dạy và học
1.2.1. Quá trình dạy học
1.2.2. Cơ sở lí luận về tự học
1.3.Cơ sở lí luận về sách điện tử (E-book)
1.3.1. Khái niệm e-book
1.3.2. Ưu điểm và hạn chế của e-book
1.3.3. Mục đích thiết kế e-book
1.3.4. Các yêu cầu thiết kế e-book
1.3.5. Các phần mềm thiết kế e-book
1.4. Thực trạng về bồi dưỡng HSG, chuyên Hóa ở Việt Nam
1.4.1. Những khó khăn của GV khi bồi dưỡng HSG hoá học
1.4.2. Những yêu cầu của GV khi bồi dưỡng HSG hoá học
1.4.3. Thực trạng tình hình tự học của HSG, học sinh chuyên Hoá
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ E-BOOK CHƯƠNG LIÊN KẾT HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
2.1. Tổng quan về chương “Liên kết hoá học”
2.1.1. Vị trí
2.1.2. Mục tiêu
2.1.3. Cấu trúc chương “Liên kết hóa học”
2.2. Nguyên tắc xây dựng e-book
2.2.1. Cấu trúc e-book chặt chẽ và dễ sử dụng
2.2.2. Từ ngữ nhất quán, dễ hiểu
2.2.3. Dễ dàng khám phá các đường link
2.2.4. Dễ dàng sử dụng ở các máy tính thông thường
2.2.5. Bám sát sách giáo khoa và sách bài tập
2.2.6. Không biến e-book thành bản tóm tắt của sách giáo khoa
2.2.7. Kiểm tra kỹ từng phần trước khi tiếp tục
2.3. Quy trình thiết kế e-book
2.3.1. Phân tích
2.3.2. Xây dựng nội dung
2.3.3. Thiết kế và xây dựng hình thức e-book
2.3.4. Chạy thử sản phẩm trên máy tính
2.3.5.Thiết kế bìa CD và cho in sao hàng loạt
2.3.6. Thử nghiệm e-book
2.3.7. Đánh giá
2.4. Thiết kế e-book chương “Liên kết hóa học”
2.4.1. Thiết kế nội dung e-book
2.4.2. Cấu trúc e-book
2.4.3. Nội dung của e-book
2.5. Sử dụng e-book trong dạy và học chương “Liên kết hóa học” - THPT chuyên
2.5.1. Đối với học sinh
2.5.2. Đối với giáo viên
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1 Kết quả về mặt định lượng
3.5.2. Kết quả về mặt định tính
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan