[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Trạng thái liên kết của electron và lỗ trống trong bán dẫn hai chiều

[/kythuat]
[tomtat]
Trạng thái liên kết của electron và lỗ trống trong bán dẫn hai chiều
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Lý thuyết vùng năng lượng
1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử
1.1.2. Mô tả định tính
1.1.3. Phương trình Schrödinger cho chuyển động của electron trong trường thế tuần hoàn của tinh thể
1.1.4. Lỗ trống
1.2. Bán dẫn hệ thấp chiều và sự hình thành exciton
1.2.1. Tổng quan về hệ thấp chiều
1.2.2. Vật liệu bán dẫn nhiều lớp
1.2.3. Cấu trúc giếng lượng tử 2D
1.2.4. Sự hình thành exciton
CHƯƠNG 2: EXCITON TRUNG HÒA
2.1. Khái niệm
2.2. Phân loại – tính chất
2.2.1. Exciton Mott-Wannier
2.2.2. Exciton Frenkel
2.3. Hàm sóng và năng lượng của exciton trung hòa
2.3.1. Exciton Mott-Wannier
2.3.2. Exciton Frenkel
2.4. Kết luận
2.5. Phương trình Schrödinger cho exciton trung hòa trong từ trường
CHƯƠNG 3: EXCITON ÂM
3.1. Định nghĩa
3.2. Phương trình Schrödinger cho exciton âm
3.3. Phương trình Schrödinger cho exciton âm trong từ trường đều
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan