[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khuynh hướng hiện thực chủ nghĩa của Margaret Mitchell trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió

[/kythuat]
[tomtat]
Khuynh hướng hiện thực chủ nghĩa của Margaret Mitchell trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió
MỤC LỤC
DẪN NHẬP
CHƯƠNG 1: THỜI ĐẠI, TÁC GIẢ, TÁC PHẨM
1.1. Thời đại
1.1.1. Nạn kỳ thị chủng tộc và cuộc chiến tranh Nam - Bắc
1.1.2. Vài nét về văn hóa và địa lý vùng đất phía Nam, bang Georgia
1.1.3. Bang Georgia(GA).
1.1.4. Khái quát về chủ nghĩa hiện thực phương Tây
1.1.5. Chủ nghĩa hiện thực mỹ
1.2. Tác giả và tác phẩm
1.2.1. Thân thế và sự nghiệp
1.2.2. Những phát hiện mới về Margaret Mitchell
1.3. Giới thiệu tác phẩm
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC HIỆN THỰC CHỦ NGHĨA CỦA MARGARET MITCHELL
2.1. Hoàn cảnh sáng tác của MM
2.2. Quan điểm sáng tác hiện thực của MM
2.3. Nội dung tư tưởng
2.4. Nghệ thuật xây dưng nhân vật điển hình
2.4.1. Điển hình chung
2.4.2. Cá nhân điển hình
2.5. Nghệ thuật xây dựng cốt truyện
2.6. Nghệ thuật xây dựng bối cảnh
2.6.1. Trước chiến tranh:
2.6.2. Trong chiến tranh:
2.6.3. Sau chiến tranh:
2.6.4. Thời kiến thiết:
2.7. Hoàn cảnh điển hình
2.7.1. Tâm trạng và sự chuẩn bị tham gia chiến tranh của những người miền Nam
2.7.2. Diễn biến chiến tranh và hậu quả
2.7.3. Cảm nhận của các nhân vật trong truyện về chiến tranh
2.7.4. So sánh với các tác phẩm viết về chiến tranh khác
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
3.1. Ý nghĩa tiếp nhận
3.2. Kết luận
PHẦN PHỤ LỤC
SÁCH THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan