[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát nồng độ Radon trong một số nguồn nước suối tự nhiên

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát nồng độ Radon trong một số nguồn nước suối tự nhiên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1: PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN
1.1. Các nhân phóng xạ trong vỏ Trái đất
1.1.1. Họ phóng xạ uranium
1.1.2. Họ phóng xạ thorium
1.1.3. Họ phóng xạ actinium
1.1.4. Đặc điểm chung của ba họ phóng xạ tự nhiên
1.2. Phóng xạ tự nhiên đối với con người
1.2.1. Sự tiếp cận của cơ thể con người đến các bức xạ tự nhiên
1.2.1.1. Chiếu xạ ngoài
1.2.1.2. Chiếu xạ trong
1.2.2. Ảnh hưởng của bức xạ lên cơ thể con người
1.2.3. Mức độ ảnh hưởng của bức xạ
1.2.3.1. Tác động có hại phụ thuộc khả năng đâm xuyên của bức xạ vào bên trong cơ thể
1.2.3.2. Tác hại của bức xạ ion phụ thuộc vào suất liều của chúng
1.2.3.3. Mức độ tác hại phụ thuộc vào cơ quan bị tác động bức xạ
1.2.3.4. .Khả năng chịu tác động bức xạ ion của cơ thể phụ thuộc vào lứa tuổi của con người
1.2.3.5. Khả năng gây tác hại của bức xạ và các đồng vị phóng xạ phụ thuộc vào loại và năng lượng bức xạ
1.2.4. Liều hiệu dụng đối với con người do bức xạ
CHƯƠNG 2: ĐỒNG VỊ RADON
2.1. Sự hình thành radon trong tự nhiên
2.2. Sự vận chuyển radon trong đất
2.3. Sự hiện diện và vận chuyển radon trong nước.
2.4. Vai trò của radon trong vấn đề sức khỏe
2.5. Vai trò của khí radon trong điều tra địa chất và môi trường
2.5.1. Nghiên cứu đứt gãy
2.5.2. Khoanh vùng các khu vực có đới địa động lực tích cực chạy qua.
2.5.3. Ứng dụng để dự báo động đất
CHƯƠNG 3: MÁY ĐO KHÍ PHÓNG XẠ RAD7
3.1. Giới thiệu máy đo RAD7
3.3. Đặc tính kỹ thuật chủ yếu
3.4. Nguyên lý làm việc
3.5. Phổ của RAD7
CHƯƠNG 4 : THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đối tượng nghiên cứu
4.2. Quy trình xác định nồng độ radon
4.2.1. Quy trình lấy mẫu nước
4.2.2. Chuẩn bị dụng cụ
4.2.3. Sấy máy trước khi đo
4.2.4. Lắp thiết bị
4.2.5. Bắt đầu đo
4.2.6. Kết thúc việc đo
4.2.7. Thu nhận kết quả từ RAD7
4.3. Xử lý số liệu thực nghiệm
4.3.1. Hiệu chỉnh số liệu
4.3.2. Đánh giá sai số
4.4. Kết quả thực nghiệm
4.4.1. Suối Đá Hàn
4.4.1.1. Đặc điểm các mẫu được lấy
4.4.1.2. Kết quả
4.4.2. Suối Giang Điền
4.4.2.1. Đặc điểm các mẫu được lấy
4.4.2.2. Kết quả
4.4.3. Suối Tiên
4.4.3.1. Đặc điểm các mẫu được lấy
4.4.3.2. Kết quả
4.4.4. Suối Đá
4.4.4.1. Đặc điểm các mẫu được lấy
4.4.4.2. Kết quả
4.4.5. Suối Đatanla
4.4.5.1. Đặc điểm các mẫu được lấy
4.4.5.2. Kết quả
4.4.6. Suối nước nóng Bình Châu
4.4.6.1. Sự hình thành suối nước nóng
4.4.6.2. Đặc điểm các mẫu được lấy
4.4.6.3. Kết quả
4.4.7. So sánh nồng độ radon của các suối được khảo sát
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan