[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng FPGA cho tự động điều chỉnh trạm góc trong tối ưu mạng thông tin di động

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng FPGA cho tự động điều chỉnh trạm góc trong tối ưu mạng thông tin di động
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
1.1. Giới thiệu chung.
1.2. Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin di động.
1.3. Cấu trúc cơ bản của hệ thống thông tin di động.
1.4. Mạng thông tin di động tại Việt Nam.
1.5. Xu hướng phát triển của hệ thống thông tin di động tại Việt Nam.
1.6. Kết luận chương.
Chương 2: VẤN ĐỀ TỐI ƯU TRẠM GỐC
2.1. Giới thiệu chung.
2.2. Cấu trúc cơ bản của trạm BTS.
2.3. Nguyên lý hoạt động của trạm BTS.
2.4. Khái niệm cell, site, cluster.
2.5. Các thông số trạm gốc cần tối ưu.
2.6. Kết luận chương.
Chương 3: NUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN MỜ KIT FPGA VERTEX 4
3.1. Giới thiệu chương.
3.2. Tổng quan về điều khiển mờ.
3.3. Công nghệ FPGA.
3.4. Giới thiệu kit FPGA Vertex 4.
3.5. Kết luận chương.
Chương 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG
4.1. Giới thiệu chương.
4.2. Khối thu thập dữ liệu cần vào.
4.3. Khối giao tiếp.
4.4. Khối xử lý trung tâm FPGA-V4.
4.5. Khối xử lý điều khiển.
4.6. Khối điều khiển ngõ ra và hiển thị.
4.7. Kết luận chương.
Chương 5: MÔ PHỎNG THIẾT KẾ TRÊN KIT FPGA - VERTEX 4
5.1. Giới thiệu chương.
5.2. Sơ đồ khối.
5.3. Thiết kế khối UART.
5.4. Thiết kế khối ARRAY.
5.5. Thiết kế khối MCU.
5.6. Kết quả thực hiện trên FPGA.
5.7. Kết luận chương.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan