[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn tính toán nước và trong đường ống áp lực nhà máy thủy điện thượng Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn tính toán nước và trong đường ống áp lực nhà máy thủy điện thượng Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Đặt vấn đề.
1.2. Tình hình nghiên cứu.
1.3. Phương trình cơ bản của nước va.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN NƯỚC VA TRONG ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC
2.1. Phương pháp giải tích Joucowski – Allievi.
2.2. Phương pháp đường đặc trưng.
2.3. Phương pháp sai phân.
2.4. Nhận xét từ 3 phương pháp giải.
Chương 3: GIẢI THUẬT VÀ CHƯƠNG TRÌNH TÍNH NƯỚC VA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN
3.1. Các trường hợp tính toán nước va.
3.2. Giới hạn chương trình.
3.3. Sơ đồ giải thuật dao động mức nước giếng điều áp.
3.4. Sơ đồ giải thuật mô hình bài toán nước va.
3.5. Ví dụ so sánh kết quả các phương pháp tính nước va.
Chương 4: ÁP DỤNG TÍNH ÁP LỰC NƯỚC VA TRONG ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN THƯỢNG KON TUM
4.1. Giới thiệu dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
4.2. Áp dụng tính toán cho đường ống áp lực thủy điện Thượng Kon Tum.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan