[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN NĂNG LƯỢNG GIÓ
1.1. Hiện trạng về phát triển Điện gió trên thế giới
1.1.1. Giới thiệu chung tình hình năng lượng hiện nay
1.1.2. Tình hình phát triển năng lượng tái tạo bằng sức gió ở một số nước
1.1.3. Tiềm năng năng lượng gió Việt Nam
1.1.3.1 Tốc độ gió, cấp gió
1.1.3.2. Chế độ gió ở Việt Nam
1.1.3.3. Tiềm năng và quy hoạch phát triển năng lượng điện gió
1.1.3.4. Kỹ thuật và công nghệ khai thác năng lượng gió
1.1.3.5. Đo gió
1.2. Kết quả nghiên cứu ngoài nước và trong nước về máy phát điện gió
1.2.1. Những nghiên cứu ngoài nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước .
1.2.3. Kết quả nghiên cứu trong nước.
1.3. Kết luận chương 1.
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1.Cấu tạo tua bine gió .
2.1.1. Khái niệm cơ bản của điện gió .
2.1.2. Cấu trúc chung .
2.1.3. Tua bin – cánh quạt .
2.1.3.1. Tua bin gió trục đứng và trục ngang.
2.1.3.2. Các kiểu Tua bin gió trục đứng.
2.1.4. Trạm điều khiển .
2.1.5. Rotor tua bin .
2.1.6. Máy phát .
2.1.7. Hệ thống định hướng .
2.1.8. Công suất các loại tua bin gió .
2.2. Mô hình và nguyên lý vận hành của turbine gió .
2.2.1. Nguyên lý làm việc của phong điện.
2.3. Phương pháp điều khiển và các mô hình hệ thống turbine gió máy phát điện cảm ứng nguồn kép DFIG (Doubly-Fed Induction Generator).
2.3.1. Một số hệ thống máy phát điện sức gió thông dụng.
2.3.2. Hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép
2.3.3. Kết nối lưới
2.3.3.1. Những yêu cầu chung khi kết nối lưới
2.3.3.2. Phương pháp kết nối lưới
2.3.3.3. Các loại máy phát điện gió
2.4. Điều khiển mờ
2.4.1. Giới thiệu chung
2.4.2. Cấu trúc bộ điều khiển mờ
2.4.3. Bộ điều khiển PID
2.4.4. Bộ điều khiển mờ theo luật P
2.4.5. Bộ điều khiển mờ PI
2.4.6. Bộ điều khiển mờ PD
2.4.7. Bộ điều khiển mờ PID
2.4.8. Bộ điều khiển mờ lai
2.4.9. Mô hình toán của bộ PID mờ
2.4.10. Luật chỉnh định
2.4.10.1. Cho bộ điều khiển hoạt động ở chế độ P
2.4.10.2. Cho bộ điều khiển hoạt động ở chế độ P
2.5. Kết luận chương 2
Chương 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN MÁY PHÁT KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP
3.1. Khái quát về năng lượng gió
3.1.1. Mô hình khối turbine gió
3.1.1.1. Điều khiển tua bin gió
3.1.1.2. Điều khiển hệ thống máy phát nguồn kép
3.1.2. Phương pháp điều khiển máy phát không đồng bộ
3.1.3. Công suất của turbine gió
3.1.4. Máy điện cảm ứng nguồn kép
3.1.4.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện
3.2. Biểu diễn các đại lượng pha sang đại lượng vector trong không gian
3.2.1. Giới thiệu
3.2. 2. Vector không gian và các phép biến đổi
3.3. Quan hệ giữa hệ trục tọa độ tĩnh α-β và hệ trục tọa độ quay d-q
3.4.Mối liên hệ giữa các hệ trục abc, dq và ∝𝛽
3.5. Mô hình toán của máy phát điện gió DFIG.
3.5.1. Mô hình toán học DFIG trong hệ trục tọa độ tĩnh αβ .
3.5.2. Mô hình toán học DFIG trong hệ trục tọa độ đồng bộ dq .
3.6. Điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng máy phát DFIG.
3.7. Mô hình bộ chuyển đổi.
3.7.1. Mô hình phía lưới
3.7.2. Điều khiển phía máy phát .
3.7.2.1. Cấu trúc điều khiển .
3.7.3. Hòa đồng bộ với lưới .
3.7.4. Điều khiển phía lưới .
3.8. Kết luận chương 3 .
Chương 4: THIẾT KẾ BỘ PID MỜ ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT KHÔNG ĐỒNG BỘ.
4.1. Giới thiệu bộ PID kinh điển .
4.1.1. Các luật điều khiển.
4.1.1.1. Luật điều khiển tỷ lệ (P).
4.1.1.2. Luật điều khiển tích phân (I).
4.1.1.3. Luật điều khiển vi phân (D).
4.1.1.4. Luật điều khiển tỉ lệ- tích phân (PI).
4.1.1.5. Luật điều khiển tỉ lệ- vi phân (PD).
4.1.1.6. Luật điều khiển tỉ lệ tích phân - vi phân (PID).
4.1.2. Các bộ điều khiển
4.1.2.1. Bộ điều khiển P (Bộ điều khiển khuếch đại tỉ lệ ) .
4.1.2.2. Bộ điều khiển tích phân – tỉ lệ (PI)
4.1.2.3. Bộ điều khiển tỉ lệ- tích phân – vi phân (PID).
4.1.3. Chọn bộ điều khiển và đặt thông số cho bộ điều khiển
4.2. Trình tự thiết kế bộ điều khiển PID mờ
4.3. Mô hình toán của bộ PID mờ
4.4. Kết luận chương 4
Chương 5: MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG DÙNG BỘ PID MỜ ĐIỀU KHIỂN
5.1. Các bộ điều chỉnh số cho các mạch vòng điều khiển ngoài
5.2. Tính toán giá trị thực và giá trị đặt
5.3. Hoà đồng bộ máy phát lên lưới
5.4. Giải pháp điều khiển khi sự cố lưới
5.5. Mô hình điều khiển máy phát điện nguồn kép DFIG
5.5.1. Mô hình toàn bộ hệ thống điều khiển máy phát nguồn kép DFIG
5.5.2. Thông số của máy phát nguồn kép DFIG
5.5.3. Mô hình máy phát
5.5.4. Bộ điều khiển máy phát
5.5.5. Bộ điều khiển phía lưới
5.5.6. Chuẩn hóa
5.6. Trình tự mô phỏng
5.6.1. Điện áp ba pha máy phát so với điện áp lưới
5.6.2. Điện áp một pha máy phát so với điện áp lưới
5.6.3. Điện áp ba pha máy phát
5.6.4. Điện áp một pha máy phát
5.6.5. Đáp ứng dòng điện
5.6.6. Công suất phản kháng (Qs )
5.6.7. Momen (MG)
5.7. Khả năng khác phục sự cố luới của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió
5.7.1. Các kết quả nghiên cứu
5.7.2. Điện áp 3 pha máy phát so với điện áp lưới
5.7.3. Điện áp 1pha máy phát so với điện áp lưới
5.7.4. Điện áp 3 pha máy phát
5.7.5. Điện áp một pha máy phát
5.7.6. Đáp ứng dòng điện
5.7.7. Công suất phản kháng (Qs)
5.7.8. Mômen (MG)
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan