[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu về đặc điểm thơ ca dân tộc Thái hiện đại

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu về đặc điểm thơ ca dân tộc Thái hiện đại
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: MỘT VÀI NÉT VỀ DIỆN MẠO THƠ CA DÂN TỘC THÁI
1.1 Thơ ca dân tộc Thái trước năm 1945
1.2. Thơ ca dân tộc Thái từ năm 1945 đến nay
1.2.1. Từ năm 1945 đến năm 1975
1.2.2. Từ năm 1975 đến nay
1.3. Một số thành tựu của thơ ca dân tộc Thái thời kỳ hiện đại
CHƯƠNG II: NHỮNG MẠCH NGUỒN CẢM HỨNG NUÔI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN THƠ CA DÂN TỘC THÁI THỜI KỲ HIỆN ĐẠI
2.1. Hình ảnh thiên nhiên Tây Bắc- quê hương của người dân tộc Thái
2.2. Hình ảnh con người được khắc hoạ chân thực và cảm động
2.3. Những nét phong tục, tập quán đậm đà bản sắc Thái
CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA THƠ CA DÂN TỘC THÁI THỜI KỲ HIỆN ĐẠI
3.1. Sự ảnh hưởng của truyện thơ dân gian trong thơ ca Thái hiện đại
3.2. Sự vận dụng sáng tạo và hiệu quả vốn tục ngữ, ca dao Thái
3.3. Một số đặc điểm ngôn ngữ, hình ảnh trong thơ ca Thái hiện đại
PHẦN KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan