[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng hệ thống truyền thoại qua đường dây điện lực


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng hệ thống truyền thoại qua đường dây điện lực
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PLC
1.1. Lịch sử phát triển công nghệ PLC
1.1.1. Khái niệm PLC
1.1.2. Một số thành tựu đạt được của PLC
1.1.3. Phân loại công nghệ
1.2. Nguyên lý cơ bản và sơ đồ khối của hệ thống truyền thông tin trên đường cáp điện lực
1.2.1. Nguyên lý cơ bản của hệ thống
1.2.2. Sơ đồ khối của hệ thống
1.3. Một số ứng dụng thực tiễn của PLC
1.3.1. Ứng dụng trong các hệ thống quản lý, giám sát lưới điện và đồng hồ
1.3.2. Truyền thông đường dài tốc độ cao
1.3.3. Mạng truy cập Internet sử dụng công nghệ PLC
1.3.4. Ứng dụng trong gia đình - Intelligent home
1.4. Các giao thức truyền thông qua đường dây điện lực
1.4.1. X10
1.4.2. Lonwork
1.4.3. CEBus
1.4.4. HomePlug
1.5. Kết luận chương
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TRIỂN KHAI TRÊN HỆ THỐNG PLC
2.1. Đặc tính kênh truyền đường cáp điện
2.1.1. Sự giới hạn băng thông
2.1.2. Nhiễu trên đường cáp điện
2.1.3. Trở kháng đường truyền và sự phối hợp trở kháng
2.1.4. Suy hao trên lưới điện
2.1.5. Hiện tượng sóng dừng
2.1.6. Sự phát xạ sóng điện từ và khả năng gây nhiễu
2.2. Ghép nối với lưới điện - xử lý tín hiệu
2.2.1. Mạch ghép tín hiệu
2.2.2. Các bộ lọc tương tự
2.3. Các phương thức mã hóa
2.3.1. Mã xoắn
2.3.2. Mã Reed - Solomon
2.4. Các phương thức điều chế tín hiệu
2.4.1. Tổng quan về kỹ thuật điều chế trong viễn thông
2.4.2. Điều chế dạng khoá dịch biên độ ASK
2.4.3. Điều chế dạng khoá dịch tần số FSK.
2.4.4. Điều chế dạng khoá dịch pha PSK và khoá dịch pha vi phân DPSK
2.4.5. Các dạng điều chế sử dụng trong viễn thông điện lực
2.5. Kỹ thuật trải phổ
2.5.1. Trải phổ dãy trực tiếp
2.5.2. Trải phổ nhảy tần FH-SS (Frequence Hopping Spread Spectrum)
2.6. Công nghệ OFDM
2.6.1. Nguyên tắc cơ bản của OFDM
2.6.2. Tính trực giao
2.6.3. Hệ thống OFDM
2.6.4 Chống nhiễu liên ký hiệu (ISI) bằng cách sử dụng khoảng bảo vệ
2.7. Kết luận chương
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUYỀN THOẠI QUA PLC
3.1. Yêu cầu thiết kế và lựa chọn phương án thực hiện
3.1.1. Các yêu cầu của thiết kế
3.1.2. Lựa chọn phương án thực hiện
3.1.3. Xây dựng sơ đồ khối cho hệ thống
3.2. Thử nghiệm các phương thức điều chế
3.2.1. Điều chế và giải điều chế ASK
3.2.2. Điều chế và giải điều chế FSK
3.2.3. Điều chế và giải điều chế BPSK
3.2.4. Điều chế và giải điều chế FM
3.3. Thiết kế cụ thể và thi công
3.3.1. Thiết kế modul phát
3.3.2. Thiết kế modul thu
3.3.3. Sơ đồ nguyên lý , lưu đồ thuật toán và sơ đồ mạch thực
3.3.4. Nhận xét
3.4. Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan