[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ mạ COMPOSITE nhằm nâng cao tuổi thọ của chày dập thuốc viên

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ mạ COMPOSITE nhằm nâng cao tuổi thọ của chày dập thuốc viên
MỤC LỤC
NỘI DUNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MÒN, MÒN HOÁ́ HỌC VÀ MẠ COMPOSITE TRÊN NỀN NIKEN VÀ CROM
1.1. Lý thuyết cơ bản về mòn
1.2. Phân loại về mòn
1.3. Các cơ chế mòn
1.3.1. Mòn do dính
1.3.2. Mòn do cào xước
1.3.3 Mòn do cào xước bằng biến dạng dẻo
1.3.4 Mòn do cào xước bằng nút tách
1.3.5 Mòn do va chạm của hạt cứng (erosion)
1.3.6. Mòn do va chạm của các vật rắn (percussion)
1.3.7. Mòn do mỏi
1.4. Mòn hoá học
1.5. Mạ composite niken
1.5.1. Đặc điểm của mạ Niken
1.5.2 Các dung dịch mạ Niken
1.5.3 Các lớp mạ Niken
1.5.3.1. Mạ niken mờ
1.5.3.2. Mạ niken bóng
1.5.3.3. Mạ niken đen
1.5.3.4. Mạ niken xốp
1.5.3.5. Mạ niken nhiều lớp
1.5.4. Lớp mạ niken composite
1.6. Mạ composite Crom
1.6.1. Các lớp mạ crom
1.6.2. Đặc điểm quá trình mạ crom
1.6.3. Cấu tạo và tính chất lớp mạ crom
1.6.4. Các dung dịch mạ crom
1.6.4.1. Mạ crom từ dung dịch có anion SO42-
1.6.4.2. Mạ crom từ dung dịch có anion F-
1.6.4.3. Mạ crom từ dung dịch có các anion SO42- và SiF62-
1.6.5. Lớp mạ crom composite
1.6.5.1 Quá trình tạo thành lớp mạ tổ hợp
1.6.5.2 Sơ đồ mạ tổ hợp Crôm
1.6.5.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mạ tổ hợp Crom
1.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương II: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ MÒN VÀ CƠ CHẾ MÒN CỦA CHÀY CỐI DẬP THUỐC VIÊN
2.1. Mòn của chày cối dập thuốc viên
2.2. Cơ chế mòn của chày cối dập thuốc thuốc viên
2.2.1. Cơ chế mòn của chày dập thuốc viên loại viên C
2.2.2. Cơ chế mòn của chày dập thuốc viên Fe
2.2.3. Cơ chế mòn của cối dập thuốc viên C
2.2.4. Cơ chế mòn của cối dập thuốc viên Fe
2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Chương III: CHẾ TẠO CHÀY VÀ MẠ COMPOSITE HẠT AL2O3 TRÊN NỀN NIKEN
3.1. Chế tạo chày dập thuốc viên
3.2. Mạ composite hạt TiO2 trên nền Niken (TiO2-Ni )
3.2.1. Thí nghiệm
3.2.1.1. Thiết bị thí nghiệm
3.2.1.2. Hóa chất
3.2.1.3. Chế độ và quá trình chuẩn bị
3.2.2. Kết quả thí nghiệm
3.2.3. Phân tích kết quả
3.3. Mạ composite hạt AL203 trên nền Niken (Al2O3-Ni )
3.3.1. Thí nghiệm
3.3.1.1. Thiết bị thí nghiệm
3.3.1.2. Hóa chất
3.3.1.3. Chế độ và quá trình chuẩn bị
3.3.2. Kết quả thí nghiệm
3.3.3. Phân tích kết quả
3.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG III
Chương IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan