[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Escherichia coli và Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở dê nuôi tại Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Escherichia coli và Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở dê nuôi tại Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Nguyên nhân chủ yếu của bệnh tiêu chảy của dê
1.2 Vi khuẩn E.coli và bệnh tiêu chảy ở dê vi khuẩn E.coli gây ra
1.3 Vi khuẩn Clostridium perfringens và bệnh tiêu chảy ở dê do vi khuẩn C.perfringens gây ra
1.4 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.4.1 Tình hình nghiên cứu trong nước
1.4.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.5 Biện pháp phòng và trị bệnh tiêu chảy ở dê
1.5.1 Biện pháp phòng bệnh
1.5.1.1 Phòng bệnh bằng các biện pháp quản lý và chăm sóc nuôi dưỡng
1.5.1.2 Một số sinh chế phẩm dùng trong phòng bệnh tiêu chảy ở gia súc
1.5.1.3 Một số loại vacxin phòng tiêu chảy do vi khuẩn gây ra
1.5.2 Biện pháp điều trị tiêu chảy ở gia súc
1.5.2.1 Những nguyên tắc chung
1.5.2.2. Một số loại kháng sinh và hóa dược dùng trong điều trị tiêu chảy ở gia súc
1.5.2.3 Điều trị mất nước, điện giải trong tiêu chảy ở gia súc
1.5.2.4 Một số thuốc bảo vệ niêm mạc ruột
1.5.2.5 Một số loại cây thuốc thường dùng trong điều trị tiêu chảy ở gia súc
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.2 Địa điểm nghiên cứu
2.1.3 Thời gian thực hiện đề tài
2.2 Vật liệu dùng trong nghiên cứu
2.2.1 Mẫu nghiên cứu
2.2.2 Môi trường, hoá chất, dụng cụ máy móc và động vật thí nghiệm
2.3 Nội dung nghiên cứu
2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiêu chảy ở dê nuôi tại tỉnh Thái Nguyên với các yếu tố: mùa vụ, lứa tuổi tới tỷ lệ mắc bệnh và chết ở dê
2.3.2 Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens ở dê bị tiêu chảy
2.3.3 Xác định độc lực và khả năng sản sinh độc tố của các chủng vi khuẩn: E. coli, C. perfringens phân lập được
2.3.4 Biến đổi bệnh lý của dê bị tiêu chảy
2.3.5 Xác định tính mẫn cảm của các chủng vi khuẩn phân lập được với một số loại kháng sinh
2.3.6 Thử nghiệm một số phác đồ điều trị tiêu chảy cho dê
2.4 Phương pháp nghiên cứu
2.4.1 Phương pháp nghiên cứu dịch tễ
2.4.2 Phương pháp nghiên cứu và phân lập vi khuẩn
2.5 Giám định đặc tính sinh vật hoá học của vi khuẩn
2.6 Phương pháp xác định các yếu tố gây bệnh của vi khuẩn phân lập được
2.6.1 Xác định khả năng dung huyết của vi khuẩn E.coli bằng phản ứng gây dung huyết trên thạch máu cừu 5%
2.6.2 Xác định khả năng dung huyết của vi khuẩn C.perfringens bằng phản ứng gây dung huyết trên thạch máu cừu 5%
2.7 Phương pháp xác định độc lực của các chủng vi khuẩn trên chuột
2.8 Phương pháp xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của vi khuẩn phân lập được
2.9 Phương pháp thử nghiệm phác đồ điều trị dê bị tiêu chảy nuôi tại Thái Nguyên
2.10 Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả nghiên cứu đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy ở dê tại tỉnh Thái Nguyên
3.1.1 Tỷ lệ dê tiêu chảy và chết do tiêu chảy tại một số huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.1.2 Tỷ lệ dê mắc bệnh tiêu chảy và chết do tiêu chảy theo lứa tuổi
3.1.3 Tỷ lệ dê tiêu chảy và chết do tiêu chảy ở các mùa vụ trong năm
3.1.4 Các triệu chứng, bệnh tích đại thể chủ yếu ở dê mắc bệnh tiêu chảy
3.2 Kết quả phân lập vi khuẩn E.coli, C. perfringens từ dê tiêu chảy và dê bình thường
3.2.1 Kết quả phân lập vi khuẩn E.coli, C. perfringens từ phân dê nuôi trên địa bàn nghiên cứu
3.2.2 Kết quả phân lập vi khuẩn E.coli, C. perfringens từ phủ tạng của dê chết do tiêu chảy
3.2.3 Kết quả xác định số lượng vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong phân dê bệnh và dê bình thường
3.2.4 Kết quả giám định đặc tính sinh hoá của các chủng vi khuẩn E.coli, C. perfringens phân lập từ dê tiêu chảy
3.2.4.1 Vi khuẩn E. coli 
3.2.4.2 Vi khuẩn C. perfringens
3.2.5 Kết quả xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn E.coli và C. perfringens
3.2.5.1 Kết quả xác định khả năng gây dung huyết của các chủng E. coli và C.perfringens phân lập
3.2.5.2 Kết quả xác định độc lực vi khuẩn phân lập được 
3.3 Kết quả xác định tính mẫn cảm của các chủng vi khuẩn phân lập được với một số loại kháng sinh và hoá dược
3.3.1 Vi khuẩn E. coli
4.3.2 Vi khuẩn C.perfringens
3.4 Thử nghiệm một số phác đồ điều trị tiêu chảy cho dê
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan