[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bảo mật dữ liệu trên thẻ RFID ứng dụng điểm danh và thanh toán

[/kythuat]
[tomtat]
Bảo mật dữ liệu trên thẻ RFID ứng dụng điểm danh và thanh toán
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Yêu cầu, nội dung và phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Yêu cầu của đề tài
1.2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
1.3.1. Điểm mới của đề tài
1.3.2. Dự kiến kết quả đạt được
1.4. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
1.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.5. Cấu trúc của luận văn
CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ RFID
2.1. Giới thiệu về công nghệ RFID
2.2. Các thành phần của hệ thống RFID
2.3. Phương thức hoạt động
2.4. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống RFID
2.5. Thẻ RFID
2.5.1. Khái niệm
2.5.2. Các thông số của thẻ
2.5.2.1. Dung lượng
2.5.2.2. Tần số hoạt động
2.5.3. Các thuộc tính của thẻ RFID
2.5.4. Giao thức thẻ
2.5.5. Phân loại thẻ
2.5.5.1. Phân loại theo vai trò
2.5.5.2. Phân loại thẻ dựa vào khả năng ghi dữ liệu trên thẻ
2.5.6. Cách lựa chọn thẻ
2.6. Các thiết bị Mifare RFID của Soyal
2.6.1. Thẻ thụ động Mifare
2.6.1.1. Giới thiệu
2.6.1.2. Đặc điểm các loại thẻ Mifare
2.6.1.3. Tính năng
2.6.2. Đầu đọc Mifare Soyal AR-721H
2.6.2.1. Khái niệm
2.6.2.2. Đặc điểm và phương thức hoạt động
2.6.2.3. Thông số kỹ thuật
2.6.3. Đầu ghi Mifare Soyal AR-737P
2.6.3.1. Giới thiệu
2.6.3.2. Đặc điểm
2.6.3.3. Thông số kỹ thuật
2.6.4. Ứng dụng
2.6.5. Lý do chọn thiết bị Mifare của Soyal
2.7. Chuẩn truyền thông giữa thẻ và đầu đọc
CHƯƠNG 3: MÃ HÓA DỮ LIỆU
3.1. Tổng quan về mã hóa
3.1.1. Khái niệm về mã hóa
3.1.2. Độ an toàn của thuật toán
3.1.3. Ba mục tiêu chính của an toàn thông tin
3.1.4. Phân loại các thuật toán mã hóa
3.2. Phương pháp mã hóa dữ liệu trên thẻ RFID
3.2.1. Hashing – Hàm băm
3.2.2. Hàm băm MD5
3.2.2.1. Giới thiệu
3.2.2.2. Giải thuật
3.2.2.3. Ứng dụng
3.2.3. Hàm băm SHA-1
3.2.3.1. Giới thiệu
3.2.3.2. Giải thuật
3.2.3.3. Ứng dụng
3.2.4. So sánh 2 phương pháp mã hóa
3.2.5. Khả năng chống tấn công
3.2.6. Phương pháp mã hóa
3.2.6.1. Hệ thống thẻ Mifare
3.2.6.2. Phương pháp mã hóa
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG
4.1. Yêu cầu hệ thống
4.1.1. Mô hình hệ thống
4.1.2. Yêu cầu chức năng
4.1.2.1. Chức năng cho sinh viên
4.1.2.2. Chức năng cho Quản trị
4.1.2.3. Chức năng cho kế toán
4.1.3. Yêu cầu phi chức năng
4.2. Thiết kế dữ liệu
4.2.1. Sơ đồ dữ liệu
4.2.2. Mô tả dữ liệu
4.3. Mô hình thực hiện
4.3.1. Ghi thông tin vào thẻ
4.3.2. Ghi thông tin nạp tiền
4.3.3. Điểm danh sinh viên
4.3.4. Thanh toán
4.4. Môi trường cài đặt và các công nghệ sử dụng
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
5.1. Giao diện thiết kế
5.1.1. Giao diện quản trị thẻ
5.1.2. Giao diện điểm danh sinh viên
5.1.3. Giao diện thanh toán bằng thẻ tại căn tin
5.2. Triển khai
5.3. Thử nghiệm hệ thống
5.4. Kết quả đạt được và hướng phát triển
5.4.1. Kết quả đạt được
5.4.2. Hướng phát triển
5.5. Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan