[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) thế kỷ XIX

[/kythuat]
[tomtat]
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) thế kỷ XIX
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN YÊN THẾ - TỈNH BẮC GIANG
1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.2. Dựng đặt và diên cách
1.3. Đặc điểm dân cư và các dân tộc
1.4. Khái quát tình hình chính trị - xã hội và văn hóa
1.4.1. Tình hình chính trị - xã hội
1.4.2. Tình hình văn hóa
1.5. Khởi nghĩa Yên Thế
Chương 2 SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT HUYỆN YÊN THẾ THỀ KỈ XIX
2.1. Yên Thế qua tư liệu địa bạ Gia Long 4 (1805)
2.1.1. Vài nét về tình hình ruộng đất huyện Yên Thế trước thế kỉ XIX
2.1.2. Tình hình ruộng đất huyện Yên Thế theo tư liệu địa bạ Gia Long 4 (1805)
2.2. Tô thuế
Chương 3: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN THẾ THẾ KỈ XIX
3.1. Trồng trọt
3.2. Chăn nuôi
3.3. Kinh tế tự nhiên
3.4. Tín ngưỡng nông nghiệp
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan