[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tư duy Logic tìm tòi lời giải Hệ Phương Trình


[/kythuat]
[tomtat]
Tư duy Logic tìm tòi lời giải Hệ Phương Trình – Mai Xuân Linh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. Phương pháp thế đại số.
II. Phương pháp phân tích nhân tử.
III. Phương pháp tại nhân tử bằng kỷ thuật cộng, nhân chéo.
IV. Hệ Phương Trình giải bằng phương pháp ẩn phụ hóa.
V. Hệ Phương Trình giải bằng phương pháp hàm số.
VI. Hệ Phương Trình giải bằng phương pháp đánh giá.
Chương II: SUY LUẬN TÌM LỚI GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT HÓA.
A. Tìm mối quan hệ giữa các biến trên một phương trình của hệ.
B. Hệ phương trình không có mối quan hệ giữa các biến trên một phương trình.
Chương III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP
A. Một số Hệ Phương Trình đặc trưng.
B. Phụ lục.
>>> Những điều cần biết luyện thi Quốc gia kỹ thuật giải nhanh Hệ Phương Trình
[/tomtat]

Bài viết liên quan