[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp sử dụng máy tính CASIO trong giải toán Phương trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương Trình


[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp sử dụng máy tính CASIO trong giải toán Phương trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương Trình
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN
Chủ đề 1: Nâng lũy thừa và định lý Viét đảo.
Chủ đề 2: Nhân liên hợp nghiệm vô tỷ.
Chủ đề 3: Tư duy phân tích nhân tử bằng CASIO.
Chủ đề 4: Phương pháp xét tổng hiệu.
Chủ đề 5: Nhân liên hợp hai nghiệm hữu ỷ đơn.
Chủ đề 6: Nhân liên hợp nghiệm hữu tỷ kép.
Chủ đề 7: Đánh giá hàm số đơn điệu.
Chủ đề 8: Phương pháp hàm đặc trưng.
Chủ đề 9: Giải hệ phương trình bằng phương pháp nhân liên hợp nghiệm hữu tỷ đơn.
Chủ đề 10: Giải hệ phương trình bằng phương pháp nhân liên hợp hai biến hữu tỷ đơn.
Chủ đề 11: Phương trình chứa nghiệm kép vô tỷ.
Chủ đề 12: Bài toán nghiệm bội chuyên sâu.
Chủ đề 13: Một cách tiếp cận khác của bài toán nghiệm bội ba.
[/tomtat]

Bài viết liên quan