[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những Điều Cần Biết Luyện Thi Đại Học Kỹ Thuật Giải Nhanh Hình Phẳng OXY


[/kythuat]
[tomtat]
Những Điều Cần Biết Luyện Thi Đại Học Kỹ Thuật Giải Nhanh Hình Phẳng OXY - Đặng Thành Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG
Chủ đề 1: Điểm và đường thẳng.
Chủ đề 2: Các bài toán về tính chất đối xứng.
Chủ đề 3: Bài toán có chứa tham số.
Chủ đề 4: Tìm điểm thảo mãn điều kiện cho trước.
Chủ đề 5: Bài toán cực trị hình giải tích phẳng.
Chương 2: TAM GIÁC, TỨ GIÁC VÀ ĐA GIÁC
Chủ đề 1: Nhận biết tam giác, tứ giác và đa giác.
Chủ đề 2: Đường Trung tuyến.
Chủ đề 3: Đường cao.
Chủ đề 4: Đường phân giác trong tâm giác.
Chủ đề 5: Các điểm và các đường đặc biệt trong tam giác.
Chủ đề 6: Hình bình hành.
Chủ đề 7: Hình thang.
Chủ đề 8: Hình thoi.
Chủ đề 9: Hình chữ nhật và hình vuông.
Chủ đề 10: Vận dụng phép biến hình trong hình giải tích phẳng.
Chương 3: ĐƯỜNG TRÒN
Chủ đề 1: Phương trình đường tròn.
Chủ đề 2: Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác nội tiếp đường tròn.
Chủ đề 3: Tiếp tuyến với đường tròn.
Chủ đề 4: Tiếp tuyến chung của hai đường tròn.
Chủ đề 5: Ví trị tương đối của điểm, đường thẳng với đường tròn.
Chủ đề 6: Bài toán tìm điểm thuộc đường tròn.
Chương 4: BA ĐƯỜNG CONIC
Chủ đề 1: Xác định các thuộc tính của ba đường CONIC.
Chủ đề 2: Viết phương trình chính tắc của ba đường CONIC.
Chủ đề 3: Vị trị của điểm, đường thẳng với ba đường CONIC.
Chủ đề 4: Điểm thuộc ba đường CONIC.
Chương 5: BÀI TOÁN CHỌN LỌC VÀ RÈN LUYỆN NÂNG CAO
Phần I: Bài toán đã thi (Những năm gần đây).
Phần II: Bài toán chọn lọc rèn luyện nâng cao.
>>> Phương pháp sử dụng máy tính CASIO trong giải toán Phương trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương Trình
[/tomtat]

Bài viết liên quan