[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương Pháp Giải Toán Hình Giải Tích Trong Không Gian Lớp 12


[/kythuat]
[tomtat]
Phương Pháp Giải Toán Hình Giải Tích Trong Không Gian Lớp 12
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chủ đề I: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Phương pháp giải các dạng toán liên quan và bài tập.
Bài toán 1: Tạo độ của Vectơ và của điểm.
Bài toán 2: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng và các ứng dụng.
Bài toán 3: Ba Vectơ đồng phẳng, không đồng phẳng.
Bài toán 4: Mở đầu về phương pháp tọa độ hóa.
Bài toán 5: Phương trình mặt phẳng.
Bài toán 6: Lập phương trình mặt cầu. 
III. Hướng dẫn - Giải - Đáp số.
Chủ đề 2: MẶT PHẲNG
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Phương pháp giải các dạng toán liên quan và bài tập.
Bài toán 1: Phương trình mặt phẳng.
Bài toán 2: Lập phương trình mặt phẳng.
Bài toán 3: Ví trị tương đối của điểm và mặt phẳng.
Bài toán 4: Vị trí tương đối của hai mặt phẳng.
Bài toán 5: Chùm mặt phẳng và ứng dụng.
Bài toán 6: Ví trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu.
Bài toán 7: Tiếp diện của mặt cầu. 
III. Hướng dẫn - Giải - Đáp số.
Chủ đề 3: ĐƯỜNG THẲNG
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Phương pháp giải các dạng toán liên quan và bài tập.
Bài toán 1: Phương trình đường thẳng.
Bài toán 2: Chuyển dạng phương trình đường thẳng.
Bài toán 3: Lập phương trình đường thẳng.
Bài toán 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.
Bài toán 5: Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Bài toán 6: Vị trí tương đối của đường thẳng với mặt cầu. 
III. Hướng dẫn - Giải - Đáp số.
Chủ đề 4: CÁC DẠNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẲNG VÀ MẶT CẦU
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Phương pháp giải các dạng toán liên quan và bài tập.
Bài toán 1: Điểm và mặt phẳng.
Bài toán 2: Điểm và đường thẳng.
Bài toán 3: Điểm và mặt cầu.
Bài toán 4: Góc trong không gian.
Bài toán 5: Tam giác trong không gian.
Bài toán 6: Khối đa diện. 

III. Hướng dẫn - Giải - Đáp số.
[/tomtat]

Bài viết liên quan