[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học Vô Cơ dùng cho Học sinh 10-11-12 - Huỳnh Văn Út


[/kythuat]
[tomtat]
Sơ đồ và chuỗi phản ứng Hóa học Vô Cơ dùng cho Học sinh 10-11-12
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I. NHÓM HALOGEN
A.    Tóm tắt lí thuyết.
B.     Bài tập có lời giải.  
Chương II. NHÓM OXI
A.    Tóm tắt lí thuyết.
B.     Bài tập có lời giải.  
Chương III.  NHÓM NITƠ
A.    Tóm tắt lí thuyết.
B.     Bài tập có lời giải.
Chương IV. NHÓM CACBON
A.    Tóm tắt lí thuyết.
B.     Bài tập có lời giải.
Chương V. KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ
A.    Tóm tắt lí thuyết.
B.     Bài tập có lời giải.
Chương VI. NHÔM - CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A.    Tóm tắt lí thuyết.
B.     Bài tập có lời giải.
Chương VII. CROM - SẮT - ĐỒNG
A.    Tóm tắt lí thuyết.
B.     Bài tập có lời giải.
SƠ ĐỒ & CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ.

[/tomtat]

Bài viết liên quan