[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bồi dưỡng Hóa học lớp 12 – Huỳnh Văn Út


[/kythuat]
[tomtat]
Bồi dưỡng Hóa học lớp 12 – Huỳnh Văn Út
Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. ESTE – LIPIT
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT (GLUXIT)
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
CHƯƠNG III: AMIN - AMINO AXIT – PROTEIN
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).  
CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).  
CHƯƠNG V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
CHƯƠNG VI: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
CHƯƠNG VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
A. Kiến thức cơ bản.
B. Bài tập áp dụng.
C. Bài tập nâng cao (Có lời giải).
>>> Các công thức giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa học – Nguyễn Đình Tộ
[/tomtat]

Bài viết liên quan