[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Làm chủ môn Hóa học trong 30 ngày tập 2 hóa Vô Cơ


[/kythuat]
[tomtat]
Làm chủ môn Hóa học trong 30 ngày tập 2 hóa Vô Cơ
File sách Down tại đây
File tặng theo Down tại đây 
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
LỜI ĐỀ TẶNG – LỜI CẢM ƠN
Chương 0: HƯỚNG DẪN ĐỌC SÁCH HIỆU QUẢ
Chương 1: 7 PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY TRONG HÓA HỌC
Chương 2: NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Chương 3: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ, TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
Chương 4: SƯ ĐIỆN LY
Chương 5: PHI KIM (OXI LƯU HUỲNH, HALOGEN, NITƠ, PHOTPHO, CACBON, SILIC)
Chương 6: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
Chương 7: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ
Chương 8: NHÔM VÀ HỢP CHẤT
Chương 9: SẮT VÀ HỢP CHẤT
Chương 10: KIM LOẠI ĐẶC BIỆT
Chương 11: TỔNG HỢP KIẾM THỨC VÔ CƠ
[/tomtat]

Bài viết liên quan