[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Làm chủ môn Hóa học trong 30 ngày


[/kythuat]
[tomtat]
Làm chủ môn Hóa học trong 30 ngày tập 1 hóa Hữu Cơ – Lê Đăng Khương
File Sách Down tại đây 
File tặng theo Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
LỜI ĐỀ TẶNG - LỜI CẢM ƠN
Chương 0: HƯỚNG DẪN ĐỌC SÁCH HIỆU QUẢ
Chương 1: TỪ 0 ĐẾN 10 ĐIỂM MÔN HÓA THI ĐẠI HỌC
Chương 2: 5 PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC ĐƠN GIẢN NHƯNG VÔ CÙNG HIỆU QUẢ.
Chương 3: KIẾN THỨC CỐT LÕI TRONG HÓA HỌC HỮU CƠ
Chương 4: HIĐROCACBON
Chương 5: ANCOL PHENOL
Chương 6: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC
Chương 7: ESTE LIPIT
Chương 8: CACBOHIĐRAT
Chương 9: AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT - PROTEIN 
Chương 10: POLIME
Chương 11: TỔNG HỢP HỮU CƠ
[/tomtat]

Bài viết liên quan