[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi - Giá Trị Lớn Nhất, Giá Trị Nhỏ Nhất


[/kythuat]
[tomtat]
Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi - Giá Trị Lớn Nhất, Giá Trị Nhỏ Nhất
Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: MỞ ĐẦU VỀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
§1. Vài bài toán mở đầu.
§2. Nhìn lại các bài toán về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong các kì thi tuyển sinh vào Đại học - Cao đẳng.
§3. Cơ sở lí thuyết của bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC ĐỂ TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
§1. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Côsi.
§2. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopski tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
§3. Các phương pháp thông dụng khác sử dụng bất đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HÓA TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP CHIỀU BIẾN THIÊN HÀM SỐ TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
§1. Sử dụng trực tiếp chiều biến thiên hàm số để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
§2. Sử dụng chiều biến thiên hàm số có kết hợp thêm các phương pháp khác để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
Chương 5: PHƯƠNG PHÁP MIỀN GIÁ TRỊ HÀM SỐ TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
Chương 6: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ THỊ HOẶC HÌNH HỌC ĐỂ TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
Chương 7: ỨNG DỤNG CỦA GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT TRONG BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ THAM SỐ
§1. Mối liên hệ giữa giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số và sự có nghiệm của phương trình và bất phương trình.
§2. Các bài toán biện luận phương trình và bất phương trình có tham số có mặt trong các kì tuyển sinh vào Đại học - Cao Đẳng.
§3. Sử dụng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số để biện luận phương trình và bất phương trình có tham số.
Chương 8: VÀI BÀI TOÁN KHÁC VỀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
§1. Ứng dụng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất để giải phương trình và bất phương trình không có tham số.
§2. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số phụ thuộc tham số.
§3. Giới thiệu một số bài toán giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong số học, hình học, lượng giá.
>>> Bộ đề luyện thi Kỳ thi THPT Quốc Gia 2 trong 1 Toán – Văn – Anh
[/tomtat]

Bài viết liên quan