[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình hệ thống HVAC điều khiển bằng BMS

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình hệ thống HVAC điều khiển bằng BMS
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
Chương 1: MỞ ĐẦU
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM)
2.1. BMS là gì?
2.1.1. Đối tượng quản lý của BMS
2.1.2. Tính năng của BMS
2.1.3. Lợi ích mang lại từ BMS
2.2. Ưu điểm của hệ thống BMS
2.2.1. Quản lý hiệu quả, tiết kiệm nhân công
2.2.2. Duy trì và tối ưu hóa môi trường
2.2.3. Tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu
2.2.4. Đảm bảo các yêu cầu an toàn
2.2.5. Nâng cao sự thuận tiện cho con người sử dụng
2.3. Cấu hình hệ thống BMS
2.3.1. Bộ điều khiển cấp vùng
2.3.2. Bộ điều khiển cấp hệ thống
2.3.3. Bộ xử lý cấp hoạt động
2.3.4. Bộ xử lý cấp quản lý
2.4. Thiết bị điều khiển tự động
2.4.1. Thiết bị điều khiển điện
2.4.2. Thiết bị điều khiển điện tử
2.4.3. Bộ điều khiển kỹ thuật số trực tiếp DDC
2.4.4. Phần tử thông minh
2.5. Cơ sở điều khiển tự động
2.5.1. Tổng quan về điều khiển tự động
2.5.2. Ứng dụng thiết bị điều khiển tự động
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA - THÔNG GIÓ (HVAC)
3.1. Hệ thống HVAC là gì?
3.2. Điều hòa không khí AHU
3.2.1. Máy điều hòa không khí ngoài trời
3.2.2. Bộ điều khiển lưu lượng gió cố định (CAV)
3.2.3. Bộ điều khiển lưu lượng gió có điều khiển (VAV)
3.2.4. Điều hòa không khí cục bộ
3.2.5. Dàn quạt lạnh (FCU)
3.3. Hệ thống máy làm lạnh
3.3.1. Hệ thống bơm đơn ống kín
3.3.2. Hệ thống bể chứa ống mở
3.4. Điều khiển tự động HVAC
3.4.1. Điều khiển nhiệt độ phòng (khí đầu vào và khí hồi lưu)
3.4.2. Điều khiển bậc thang nhiệt độ khí đầu vào
3.4.3. Điều khiển giới hạn nhiệt độ khí đầu vào
Chương 4: CÁC CHUẨN TRUYỀN THÔNG VÀ CẢM BIẾN THÔNG DỤNG
4.1. Chuẩn truyền thông RS-232
4.2. Chuẩn truyền thông RS-485
4.3. Cảm biến nhiệt độ
4.4. Cảm biến CO2
4.5. Van điện từ (Motorize valve)
Chương 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
5.1. Ngôn ngữ lập trình MikroC
5.1.1. Giới thiệu về MikroC cho vi điều khiển PIC
5.1.2. Tạo 1 Project mới
5.1.3. Giới thiệu về vi điều khiển PIC18F4550
5.1.4. Sơ đồ chân
5.2. Ngôn ngữ lập trình Delphi
5.2.1. Tổng quan về Delphi
5.2.2. Môi trường phát triển tích hợp của Delphi
5.2.2.1. Cửa sổ chính của Delphi
5.2.2.2. Cửa sổ thiết kế biểu mẫu
5.2.2.3. Cửa sổ liệt kê các đối tượng dạng cây (Object TreeView)
5.2.2.4. Cửa sổ các thuộc tính và sự kiện của đối tựng (Object Inspector)
5.2.2.5. Cửa sổ soạn thảo mã lệnh
5.2.3. Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn, lệnh đơn
5.2.3.1. Các kiểu dữ liệu sơ cấp (Simple type)
5.2.3.2. Lệnh đơn (Simple statement)
5.2.4. Các lệnh có cấu trúc
5.2.4.1. Lệnh ghép (Compound statement)
5.2.4.2. Lệnh cấu trúc rẽ nhánh
5.2.4.3. Lệnh lặp có số lần xác định truớc
5.2.4.4. Lệnh lặp có số lần không xác định truớc
Chương 6: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG HVAC BẰNG BMS
6.1. Xây dựng mô hình phần cứng
6.1.1. Thiết kế sơ đồ mạch điều khiển chính
6.1.1.1. Sơ đồ nguyên lý
6.1.1.2. Sơ đồ mạch in
6.1.1.3. Lắp ráp linh kiện
6.1.2. Thiết kế sơ đồ mạch rơ le đóng, cắt
6.1.2.1. Sơ đồ nguyên lý
6.1.2.2. Sơ đồ mạch in
6.1.2.3. Lắp ráp linh kiện
6.1.3. Thiết kế sơ đồ mạch hồi tiếp tín hiệu
6.1.3.1. Sơ đồ nguyên lý
6.1.3.2. Sơ đồ mạch in
6.1.3.3. Lắp ráp linh kiện
6.2. Thiết kế sơ đổ điều khiển
6.2.1. Thiết kế mạch động lực
6.2.2. Thiết kế mạch điều khiển
6.3. Xây dựng mô hình hệ thống HVAC
6.3.1. Hình ảnh mô hình
6.3.2. Thiết bị trong mô hình hệ thống HVAC
6.3.3. Mục đích của mô hình hệ thống HVAC
6.4. Lưu đồ giải thuật
6.4.1. Lưu đồ giải thuật kiểm tra giờ ON/OFF cho hệ thống Chiller
6.4.2. Lưu đồ giải thuật kiểm tra giờ ON/OFF cho Damper
6.4.3. Lưu đồ giải thuật kiểm tra ON/OFF cho đèn
6.5. Kết quả mô phỏng đạt được của mô hình hệ thống HVAC
6.6. Nhận xét
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan