[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lý Roth, định lý Bertrand và một vài ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Định lý Roth, định lý Bertrand và một vài ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐỊNH LÝ BETRAND
1.1. Số nguyên tố.
1.2. Một vài cách biểu diễn số tự nhiên.
1.3. Điịnh đề Bertrand.
Chương 2: SỐ LIOUVILLE V‑À ĐỊNH LÝ ROTH
2.1. Số siêu việt Liouviile.
2.2. Số siêu việt không là số Liouviile.
2.3. Giới thiệu Định lý Roth và vận dụng.
2.4. Một vài vận dụng vào giải toán sơ cấp
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan